Wpis do ewidencji obiektów świadczących usługi hotelarskie, obiektu niebędącego obiektem hotelarskim, pola biwakowego