Kontakt

STRAŻ MIEJSKA

Adres: ul. Paderewskiego 5, 42 – 700 Lubliniec

telefon interwencyjny - 986 (bezpłatny)

lub po(34) 353 – 01 – 00 w. 121

 

Poza godzinami pracy Straży Miejskiej wszelkie zdarzenia należy zgłaszać kontaktując się z Komendą Powiatową Policji w Lublińcu ul. Oświęcimska 6,
tel. 47 85 832 55 lub dzwoniąc pod numer alarmowy – 997, 112.

W przypadku braku służby dyżurnej kontakt z patrolem pod nr tel. 602 764 336, także poprzez aplikację WhatsApp.

W sprawach nie wymagających natychmiastowej interwencji Strażników Miejskich prosimy o kontakt e-mail: sm@lubliniec.pl, ewentualnie proszę korzystać
z możliwości nagrania na automatyczna sekretarkę, z której wiadomości odsłuchiwane są podczas kolejnego, pierwszego dnia pracy.

Numer rejestracyjny samochodu Straży Miejskiej - SLU 7C75.

 

GODZINY URZĘDOWANIA

Zgodnie z Regulaminem Pracy Urzędu Miejskiego w Lublińcu, pracownicy Komendy Straży Miejskiej pracują od poniedziałku do piątku:

  • I zmiana od godz. 7.30 do 15.30,

  • II zmiana od godz. 12.30 do 20.30,

  • w uzasadnionych przypadkach czas pracy pracowników Straży Miejskiej może obejmować pracę w soboty, niedzielę i dni świąteczne, a także w innych godzinach niż ustalone wyżej.

W związku z koniecznością realizacji dodatkowych zadań związanych z zapewnieniem porządku publicznego, kontrolą przestrzegania przepisów w zakresie ochrony środowiska, przepisów prawa miejscowego oraz obostrzeniami wynikającymi z rozporządzeń Rady Ministrów, od kwietnia 2020 roku Straż Miejska pracuje minimum dwa weekendy w miesiącu, nieregularnie, zarówno na I, jak i II zmianie.

Ponadto w okresie zimowym we wszystkie soboty oraz dni ustawowo wolne od pracy strażnicy pełnią dyżury domowe. Wynika to z konieczności dokonywania kontroli palenisk w przypadku ogłoszenia II lub III poziomu ostrzegania, co wynika wprost z przyjętego uchwałą IV/57/3/2014 przez Sejmik Województwa Śląskiego z dnia 17 listopada 2014 r. Planu działań krótkoterminowych stanowiącego integralną część Programu ochrony powietrza dla terenu województwa śląskiego.

 

Komendant – Dariusz Michalski (tel. w. 122), mail: komendant@lubliniec.pl

Strażnicy:

st. insp. Leszek Karpe (tel. w. 121)

st. insp. Alojzy Henne (tel. w. 121)

apl. Arkadiusz Serwatka (tel. w. 121)

Pracownik administracyjny:

insp. Piotr Jeziorowski (tel. w. 121)