Z dnia pracy Strażnika

Zdjęcie samochodu dostawczego z darami dla Ukrainy

STRAŻ MIEJSKA I POMOC NA RZECZ OBYWATELI UKRAINY

Od pierwszych dni prowadzenia na terenie Lublińca zbiórek na rzecz mieszkańców Ukrainy, w działania aktywnie włączyła się lubliniecka Straż Miejska. Dary, które mieszkańcy naszego miasta składali w Centrum Obsługi Mieszkańców i w komendzie Straży Miejskiej, ale i w Domu Kultury były przez strażników wielokrotnie przewożone do otwartego wówczas lublinieckiego punktu wydawania żywności w byłej księgarni Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej przy placu Konrada Mańki. Transportowane były też dary dla konkretnych rodzin ukraińskich na terenie miasta, ale i do ośrodków w Kokotku. W ramach pomocy przewoziliśmy także ukraińskich mieszkańców Niniwy i Leśnego Ustronia w Kokotku  do Urzędu Miejskiego w związku z akcją nadawania numerów PESEL. W ostatnim czasie, jeden ze strażników w czasie swojego urlopu przewoził  liczne dary mieszkańców miasta Bocholt w Nadrenii Północnej-Westfalii w postaci środków czystości, art. higienicznych, spożywczych do punktów ich dalszej dystrybucji na terenie naszego miasta i Koszęcina.

 

Zdjęcie kosza z porzuconymi wokół niego workami ze śmieciami

PODRZUCANIE ODPADÓW, A OBOWIĄZKI WŁAŚCICIELI POSESJI

W miesiącu marcu br. mieszkańców Lublińca, szczególnie zamieszkałych w rejonie ul. P. Stalmacha oburzyło cykliczne podrzucanie w rejonie kosza na śmieci, worków z odpadami. Straż Miejska podjęła działania zmierzające do ustalenia osoby, która w ten sposób, kilkukrotnie i w porze nocnej, pozbywała się śmieci, a jednocześnie zanieczyszczała nasze miasto. Dzięki rozpoznaniu dzielnicowego, ale i pomocy mieszkańców sprawcę ustalono i ukarano  mandatem karnym w maksymalnej kwocie 500 zł.  Ponadto dokonano szeregu sprawdzeń w budynkach, gdzie wynajmowane są mieszkania, ustalając kolejne nieprawidłowości związane z bezzasadnym odstępowaniem od składania obowiązkowych deklaracji. Także i w tym zakresie stosowano postępowanie mandatowe.