AKTUALNOŚCI RADY MIEJSKIEJ

 

KOMUNIKAT PRZEWODNICZĄCEGO RADY MIEJSKIEJ
W LUBLIŃCU DOT. PRZEDSTAWIENIA PRZEZ BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA RAPORTU O STANIE MIASTA LUBLINIEC
ZA 2021 ROK I ZGŁASZANIA SIĘ MIESZKAŃCÓW DO UDZIAŁU
W DEBACIE NAD RAPORTEM

Gabriel Podbioł Przewodniczący Radu Miejskiej w Lublińcu

 

Szanowni Mieszkańcy!
    Na sesji Rady Miejskiej w Lublińcu, która odbędzie się w dniu 24.05.2022 roku
o godzinie 9.00 w sali wielofunkcyjnej Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej w Lublińcu przy ul. Sportowej 3, Burmistrz miasta Lublińca przedstawi Raport o stanie Miasta Lubliniec  za 2021 rok.
   Na sesji Rada Miejska zapozna się z otrzymanym Raportem oraz podejmie uchwałę w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta  Lublińca absolutorium. Nad Raportem o Stanie Miasta Lubliniec za 2021 rok zostanie przeprowadzona debata, w której, oprócz radnych, będą mogli wziąć udział mieszkańcy naszego miasta.
Mieszkańcy, którzy są zainteresowani wzięciem udziału w debacie nad Raportem o stanie Miasta Lubliniec, powinni dokonać pisemnego zgłoszenia do Przewodniczącego Rady Miejskiej w Lublińcu, popartego podpisami co najmniej 50 osób (mieszkańców), najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, tj. najpóźniej do dnia 23.05.2022 r.
    Mieszkańcy będą dopuszczeni do głosu według kolejności otrzymania przez Przewodniczącego Rady Miejskiej zgłoszenia.
Szczegółowych informacji udziela Biuro Rady, nr tel. 34 3530100 wew.108., email: biuro@rada.lubliniec.pl, biuro2@rada.lubliniec.pl.

Przykładowy wzór zgłoszenia do udziału w debacie jest dostępny jako załącznik.


                                     Z uszanowaniem
                                Przewodniczący Rady Miejskiej
                                              Gabriel Podbioł

 

Raport dostępny jest pod adresem : https://lubliniec.bip.info.pl/dokument.php?iddok=20732&idmp=326&r=r

Do pobrania
Zgłoszenie debata 22.2 KB Pobierz