Listy Gratulacyjne z okazji 750-lecia Miasta Lublińca

Szymon Giżyński – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Szanowny Panie Burmistrzu,

w imieniu Pana Posła  Szymona Giżyńskiego, Wiceministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego , w załączniku przesyłam list gratulacyjny z okazji 750-lecia Miasta Lublińca. 
Trwające obrady Sejmu uniemożliwiają osobistą obecność Pana Ministra na tej pięknej ważnej dla Lublińca uroczystości, dlatego tą drogą przekazuję serdeczne gratulacje.
O ile to będzie możliwe, uprzejmie proszę o odczytanie go podczas uroczystości.
Łączę pozdrowienia i wyrazy szacunku
Grażyna Matyszczak- dyrektor biura poselskiego w Częstochowie