PIĄTEK, 26 SIERPNIA 2022 R.

- W Olsztynie uczestniczyłem w posiedzeniu Zarządu Związku Miast Polskich.