Z DNIA PRACY BURMISTRZA | Lubliniec

BIP
Unia Europejska

Z DNIA PRACY BURMISTRZA

 • postać przy biurku
  - Uczestniczyłem w posiedzeniach komisji Rady Miejskiej: Finansowo - Ekonomicznej oraz Gospodarczej i Rynku Pracy, przedstawiając…
 • postać przy biurku
  - W Śląskim Urzędzie Wojewódzkim spotkałem się z dyrektor Wydziału Rozwoju i Współpracy Terytorialnej w sprawie dofinansowania…
 • postać przy biurku
  URLOP
 • postać przy biurku
  - Spotkałem się z dyrektorem Zakładu Wodociągów i Usług Komunalnych w sprawie inwestycji wodociągowo - kanalizacyjnych w Kokotku…
 • postać przy biurku
  - Uczestniczyłem w spotkaniu kierownictwa z naczelnikami wydziałów UM w sprawach bieżących; - spotkałem się z dyrektor Biura…
 • postać przy biurku
  - Spotkałem się z nowym naczelnikiem Ochotniczej Straży Pożarnej Lubliniec; - odbyłem wizję lokalną na parkingu przy Szkole…
 • postać przy biurku
  - W Gliwicach spotkałem się z prezesem Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w sprawie nabycia przez inwestora 5-hektarowej…
 • postać przy biurku
  - W Koszęcinie uczestniczyłem w XII Powiatowych Zawodach Sportowo - Pożarniczych Ochotniczych Straży Pożarnych.  
 • postać przy biurku
  - W kancelarii notarialnej podpisałem protokół stawiennictwa Gminy Lubliniec gotowej do zawarcia umowy warunkowej odkupu działki…
 • postać przy biurku
  - Dokonałem objazdu inwestycji miejskich; - w Katowicach uczestniczyłem w IV posiedzeniu Komitetu Monitorującego Program…
 • postać przy biurku
  - Uczestniczyłem w spotkaniu kierownictwa UM w sprawie gospodarki odpadami komunalnymi; - podpisałem akt notarialny służebności…
 • postać przy biurku
  - Przyjąłem 3 mieszkańców; - w Lubitece uczestniczyłem w powitaniu najmłodszych mieszkańców Lublińca wraz z rodzicami; -…
 • postać przy biurku
  - Pożegnałem delegację z miasta partnerskiego Kiskunmajsy; - na rynku uczestniczyłem w wernisażu wystawy Mateusza Szczesnego "…
 • postać przy biurku
  - Wspólnie z delegacją węgierską odwiedziłem siedzibę Zespołu Pieśni i Tańca Śląsk oraz uczestniczyłem w koncercie Miejskiej…
 • postać przy biurku
  - Uczestniczyłem w uroczystej sesji Rady Miejskiej z okazji 25-lecia współpracy partnerskiej pomiędzy Lublińcem i Kiskunmajsą…
 • postać przy biurku
  - W Katowicach spotkałem się z prezesem Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej; - w Muzeum Śląskim w Katowicach…
 • postać przy biurku
  - Spotkałem się z naczelnikiem Wydziału Gospodarczego i Mieszkaniowego w bieżących sprawach mieszkaniowych, remontów oraz…
 • postać przy biurku
  - Spotkałem się z dyrektor Szkoły Podstawowej nr 4 w sprawie wyjazdu do Ciepielowa na uroczystości związane z  84. rocznicą Mordu…
 • postać przy biurku
  - Przyjąłem 6 mieszkańców; - w Szkole Podstawowej nr 3 uczestniczyłem w rozpoczęciu nowego roku szkolnego; - spotkałem się z…
 • postać przy biurku
  - W Kiskunmajsie na Węgrzech uczestniczyłem w obchodach jubileuszu 25-lecia współpracy partnerskiej pomiędzy naszymi miastami.