Z DNIA PRACY BURMISTRZA | Lubliniec

BIP
Unia Europejska

Z DNIA PRACY BURMISTRZA

 • postać przy biurku
  - Uczestniczyłem w spotkaniu wewnętrznym w sprawie Planu Rozwoju Sieci Drogowej na terenie gminy Lubliniec na lata 2023-2027…
 • postać przy biurku
  - Odbyłem wizję lokalną na ulicach Inwestycyjnej i Witosa oraz na składzie opału; - spotkałem się z Komendantem Powiatowym PSP…
 • postać przy biurku
  - Spotkałem się z Przewodniczącym Rady Miejskiej w sprawie ustalenia programu najbliższej sesji RM; - w Przedszkolu Miejskim Nr…
 • postać przy biurku
  - Uczestniczyłem w spotkaniu wewnętrznym w sprawie przejęcia z Zarządu Gospodarki Komunalnej, Lokalowej i Ciepłownictwa zadań…
 • postać przy biurku
  - W Miejskim Domu Kultury uczestniczyłem w 31. Finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.  
 • postać przy biurku
  - Podpisałem zarządzenie o ogłoszeniu rozstrzygnięcia I otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Miasta…
 • postać przy biurku
  - Spotkałem się z panem Sławomirem Standerskim - przewodniczącym Lublinieckiej Rady Gospodarczej w sprawie terminu oraz programu…
 • postać przy biurku
  - Spotkałem się z dyrektorami placówek oświatowych; - odbyłem wizję lokalną na ul. Klonowej; - spotkałem się z prezesem…
 • postać przy biurku
  - Przewodniczyłem komisji na egzaminie po zakończeniu służby przygotowawczej pracownika UM; - uczestniczyłem w spotkaniu…
 • postać przy biurku
  - Przyjąłem 2 mieszkańców; - spotkałem się z wiceprezesem zarządu Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej - panem Jackiem…
 • postać przy biurku
  - W Cieszynie uczestniczyłem w posiedzeniu Zarządu Związku Miast Polskich.
 • postać przy biurku
  - Podpisałem kilkanaście umów na dofinansowanie w formie dotacji zadań z zakresu modernizacji źródła ciepła – wymiany kopciuchów…
 • postać przy biurku
  - Spotkałem się z panią Katarzyną Hermann - ekspert ds. sprzedaży Banku Gospodarstwa Krajowego Region Śląski, w sprawie…
 • postać przy biurku
  - Uczestniczyłem w spotkaniu z firmą P.W. Banimex Sp. z o.o. oraz przedstawicielami Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach w…
 • postać przy biurku
  - Odwiedziłem skład opału i  zapoznałem się z aktualną sytuacją dot. sprzedaży węgla mieszkańcom naszego miasta; - spotkałem…
 • postać przy biurku
  - Podczas Koncertu Noworocznego wręczyłem tytuł Ambasadora Miasta Lublińca oraz nagrody w dziedzinie twórczości artystycznej.…
 • postać przy biurku
  - Uczestniczyłem w sesji Rady Miejskiej; - spotkałem się z dowódca Komponentu Wojsk Specjalnych gen. Sławomirem Drumowiczem…
 • postać przy biurku
  URLOP
 • postać przy biurku
  - Spotkałem się z kierownictwem UM w sprawach bieżących; - spotkałem się z Przewodniczącym Rady Miejskiej w sprawie najbliższej…
 • postać przy biurku
  - Zapoznałem się z aktualną sytuacją dot. sprzedaży węgla mieszkańcom naszego miasta; - spotkałem się ze Skarbnikiem Miasta w…