Z DNIA PRACY BURMISTRZA | Lubliniec

BIP
Unia Europejska

Z DNIA PRACY BURMISTRZA

 • postać przy biurku
  - Uczestniczyłem w jubileuszu 10-lecia istnienia Niepublicznego Przedszkola Językowego Wyspa Szkrabów, - w Miejskim Domu…
 • postać przy biurku
  - W Warszawie uczestniczyłem w posiedzeniu Zarządu Związku Miast Polskich z okazji Dnia Samorządu Terytorialnego.  
 • postać przy biurku
  - Przyjąłem 2 mieszkańców; - uczestniczyłem w blisko 6 - godzinnej sesji Rady Miejskiej.  
 • postać przy biurku
  - Uczestniczyłem w posiedzeniu Komisji Finansowo - Ekonomicznej oraz Gospodarczej i Rynku Pracy Rady Miejskiej, na którym…
 • postać przy biurku
  URLOP
 • postać przy biurku
  - Podpisałem akt notarialny sprzedaży działki; - uczestniczyłem w zdalnym  posiedzeniu Zespołu do Spraw Infrastruktury,…
 • postać przy biurku
  - W Miejskim Domu Kultury uczestniczyłem w spektaklu muzycznym pt.: "Sny BAJKĄ malowane" w wykonaniu małych artystów z…
 • postać przy biurku
  - W Warszawie uczestniczyłem w IV posiedzeniu Komitetu Monitorującego Program Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat,…
 • postać przy biurku
  - Odbyłem ponownie wizję lokalną na ul. Kisielewskiego dotyczącą sporu sąsiedzkiego; - przyjąłem 2 mieszkańców.  
 • postać przy biurku
  - Uczestniczyłem w postępowaniu konkursowym (rozmowach kwalifikacyjnych) na stanowisko urzędnicze ds. kontroli w Zespole ds.…
 • postać przy biurku
  - Uczestniczyłem w spotkaniu kierownictwa UM w sprawie finansowania inwestycji, m.in. projektu Słoneczny Lubliniec II; -…
 • postać przy biurku
  - Uczestniczyłem w posiedzeniu Polsko - Niemieckiej Samorządowej Grupy Roboczej, tematem którego były m.in.: mobilność…
 • postać przy biurku
  - Zapoznałem się z postępem prac na budowie oczyszczalni ścieków w Kokotku; - odbyłem wizję lokalną na ul. Kisielewskiego; -…
 • postać przy biurku
  - Podpisałem umowę pomiędzy Gminą Lubliniec a Spółką SIM  Śląsk Północ w sprawie realizacji budowy dwóch bloków mieszkalnych…
 • postać przy biurku
  - Uczestniczyłem w posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej, podczas którego wspólnie ze Skarbnikiem Miasta przedstawiłem…
 • postać przy biurku
  - W Chorzowie uczestniczyłem w jubileuszu 15-lecia TVS Silesia.
 • postać przy biurku
  - Przyjąłem 2 mieszkańców; - odbyłem wizję lokalną na ul. Hadyny i Kilara.  
 • postać przy biurku
  - Odbyłem wizję lokalną na ul. Kisielewskiego; - przyjąłem 3 mieszkańców; - spotkałem się z przedstawicielami Zespołu Pieśni…
 • postać przy biurku
  - Na Cmentarzu Wojskowym uczestniczyłem w uroczystych obchodach Święta Narodowego Trzeciego Maja.    
 • postać przy biurku
  - Podpisałem zarządzenie powołujące Komisję Przetargową do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na opracowanie…