Z DNIA PRACY BURMISTRZA

 • postać przy biurku
  - Uczestniczyłem w posiedzeniu Komisji Gospodarczej i Rynku Pracy RM; - w Siemianowicach Śląskich uczestniczyłem w zebraniu…
 • postać przy biurku
  - Uczestniczyłem w spotkaniu wewnętrznym w sprawie zarządzania kryzysowego; - w kancelarii notarialnej spotkałem się z panią…
 • postać przy biurku
  - Wręczyłem medale za Długoletnie Pożycie Małżeńskie parze Jubilatów obchodzących w zeszłym roku 50. rocznicę ślubu; -…
 • postać przy biurku
  - Uczestniczyłem w spotkaniu kierownictwa Wydziału Gospodarki Miejskiej i Inwestycji UM w sprawie tegorocznych inwestycji…
 • postać przy biurku
  - Na prośbę mieszkańców odbyłem wizję lokalną na placu Kościuszki; - uczestniczyłem w spotkaniu kierownictwa UM z dyrektorem…
 • postać przy biurku
  - W Katowicach podpisałem akt notarialny sprzedaży działek pod usługi przy ul. Lisowickiej; - podpisałem zarządzenie w sprawie…
 • postać przy biurku
  - Spotkałem się z prezes Spółki SIM Śląsk Północ - panią Agnieszką Związek; - przyjąłem 8 mieszkańców; - spotkałem się z…
 • postać przy biurku
  - W Łodzi uczestniczyłem w części programowej Zgromadzenia Ogólnego ZMP.
 • postać przy biurku
  - W Łodzi uczestniczyłem w posiedzeniu Zarządu Związku Miast Polskich oraz w Zgromadzeniu Ogólnym ZMP.  
 • postać przy biurku
  - W Warszawie uczestniczyłem w blisko 7-godzinnym posiedzeniu Komitetu Monitorującego Program Fundusze Europejskie na…
 • postać przy biurku
  - Uczestniczyłem w posiedzeniu Komisji Gospodarczej i Rynku Pracy Rady Miejskiej, na którym przedstawiłem Plan Rozwoju Sieci…
 • postać przy biurku
  - Uczestniczyłem w spotkaniu wewnętrznym dotyczącym wniosków o dofinansowanie w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków; -…
 • postać przy biurku
  - Spotkałem się z dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcąco - Technicznych w Lublińcu w sprawie organizacji konferencji naukowej…
 • postać przy biurku
  - W Gminie Lipowa uczestniczyłem w posiedzeniu Konwentu Burmistrzów i Wójtów Śląskiego Związku Gmin i Powiatów, w ramach którego…
 • postać przy biurku
  - Uczestniczyłem w otwarciu ofert pracy na stanowisko urzędnicze - naczelnika Wydziału Spraw Obywatelskich i USC; - przyjąłem 3…
 • postać przy biurku
  - Uczestniczyłem w spotkaniu kierownictwa UM w sprawie przejęcia zadań z ZGKLiC; - spotkałem się z właścicielami lokali…
 • postać przy biurku
  - Przyjąłem 7 mieszkańców; - spotkałem się z zarządem Rodzinnych Ogródków Działkowych "Kolejarz" w sprawie zmiany organizacji…
 • postać przy biurku
  - Spotkałem się z Panem Piotrem Hołubowiczem z Krakowa, który podczas tegorocznego Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy…
 • postać przy biurku
  - Przyjąłem 2 mieszkańców;   - uczestniczyłem w blisko 4-godzinnej sesji Rady Miejskiej.
 • postać przy biurku
  - Spotkałem się z Komendantem Straży Miejskiej w sprawach bieżących;   - przyjąłem 2 mieszkańców;   - uczestniczyłem w…