Z DNIA PRACY BURMISTRZA

 • postać przy biurku
  - Przyjąłem 3 mieszkańców; - spotkałem się z Panem Helmutem Klabisem - Dyrektorem Zakładu Linii Kolejowych PKP PLK, w sprawie…
 • postać przy biurku
  - Uczestniczyłem w otwarciu XIX Maratonu Komandosa zorganizowanego przez Wojskowy Klub Biegacza META z okazji jubileuszu 750-…
 • postać przy biurku
  - Zapoznałem się z postępem prac na budowie Centrum Rekreacyjnego  przy ul. Powstańców Śląskich; - odwiedziłem filię Miejsko -…
 • postać przy biurku
  - Spotkałem się z kierownictwem UM w sprawie podziału środków z alokacji Funduszy Europejskich dla Śląskiego na lata 2021-2027…
 • postać przy biurku
  - Odwiedziłem skład opału "Just - Luk" przy ul. Klonowej, gdzie ruszyła sprzedaż węgla po preferencyjnej cenie dla mieszkańców…
 • postać przy biurku
  - Spotkałem się z wójtem Koszęcina w sprawach bieżących; - przyjąłem 2 mieszkańców; - spotkałem się z przedstawicielami…
 • postać przy biurku
  - Z okazji Dnia Pracownika Socjalnego spotkałem się z dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz pracownikami…
 • postać przy biurku
  - W Chorzowie uczestniczyłem w XI Zjeździe Chorągwi Związku Harcerstwa Polskiego.  
 • postać przy biurku
  - Przyjąłem 3 mieszkańców; - spotkałem się z dyrektor Centrum Usług Wspólnych w sprawie podwyżek dla pracowników jednostek…
 • postać przy biurku
  - Przyjąłem 2 mieszkańców; - podpisałem akt notarialny sprzedaży mieszkania komunalnego; - dokonałem objazdu inwestycji…
 • postać przy biurku
  - Uczestniczyłem w zdalnym posiedzeniu Komisji Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych działającej przy Generalnej Dyrekcji Dróg…
 • postać przy biurku
  - W Łodzi wspólnie z wiceburmistrz Anną Jonczyk - Drzymałą uczestniczyliśmy w Gali Jubileuszowej edycji XIV - XV - XVI…
 • postać przy biurku
  - W Miejsko - Powiatowej Bibliotece Publicznej uczestniczyłem w spotkaniu wójtów i burmistrzów powiatu lublinieckiego oraz…
 • postać przy biurku
  - na Cmentarzu Wojskowym uczestniczyłem w oficjalnych uroczystościach związanych z obchodami Narodowego Święta Niepodległości…
 • postać przy biurku
  - Spotkałem się z dyrektorem Zarządu Gospodarki Komunalnej Lokalowej i Ciepłownictwa w sprawach bieżących; - w Starostwie…
 • postać przy biurku
  - Spotkałem się z lublinieckim przedsiębiorcą w sprawie rozbudowy zakładu; - w Szkole Podstawowej nr 4 uczestniczyłem w…
 • postać przy biurku
  - Spotkałem się z Panią Prezes Lublinieckiego Klubu Emerytów i Rencistów EthosEnergy S.A.; - uczestniczyłem w spotkaniu z…
 • postać przy biurku
  - Uczestniczyłem w webinarium naukowo - informacyjnym pn. "Poprawa jakości powietrza w Polsce - współpraca administracji rządowej…
 • postać przy biurku
  - Uczestniczyłem w obchodach jubileuszu 45-lecia Lublinieckiego Stowarzyszenia Trzeźwościowego "NADZIEJA".
 • postać przy biurku
  - Uczestniczyłem w wideokonferencji z wójtami i burmistrzami powiatu lublinieckiego w sprawie sprzedaży węgla przez samorządy…