Z DNIA PRACY BURMISTRZA | Lubliniec

BIP
Unia Europejska

Z DNIA PRACY BURMISTRZA

 • postać przy biurku
  - Spotkałem się z komendantem Straży Miejskiej w sprawach bieżącego funkcjonowania; - spotkałem się z członkami Społecznego…
 • postać przy biurku
  - Uczestniczyłem w spotkaniu kierownictwa UM w sprawie realizacji inwestycji w 2022 r.; - uczestniczyłem w obchodach Jubileuszu…
 • postać przy biurku
  - Uczestniczyłem w podpisaniu umowy na budowę centrum rekreacyjnego w rejonie ul. Powstańców Śląskich w Lublińcu w ramach…
 • postac przy biurku
  - Spotkałem się z dyrektorem firmy SANITO Sp. z o.o. w sprawie realizacji programu Słoneczny Lubliniec; - dokonałem wizji…
 • postać przy biurku
  - Uczestniczyłem w uroczystej Sesji Rady Miejskiej Kiskunmajsy (miasta partnerskiego na Węgrzech) oraz w obchodach Dni…
 • postać przy biurku
  - Przyjąłem 2 mieszkańców; - w Szkole Podstawowej nr 4 złożyłem podziękowania pani Katarzynie Góreckiej, która zakończyła…
 • postać przy biurku
  - Zapoznałem się z informacją o przebiegu wykonania budżetu miasta za I półrocze 2022 roku; - spotkałem się z dyrektor Szkoły…
 • postać przy biurku
  - Spotkałem się z zarządem Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Lublińcu w sprawie bieżącej współpracy; -…
 • postać przy biurku
  - Uczestniczyłem w posiedzeniach Komisji Rady Miejskiej: Ochrony Środowiska i Rozwoju, Gospodarczej i Rynku Pracy; - przyjąłem…
 • postać przy biurku
  - Uczestniczyłem w Dożynkach Powiatowych w Kochanowicach oraz Dożynkach Gminnych w Woźnikach.
 • postać przy biurku
  - W Olsztynie uczestniczyłem w posiedzeniu Zarządu Związku Miast Polskich.
 • postać przy biurku
  - Uczestniczyłem w wideokonferencji dotyczącej zarządzenia w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o zawarcie umowy najmu lokali…
 • postać przy biurku
  - Przyjąłem 2 mieszkańców; - spotkałem się z zarządem Międzyzakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej w sprawach bieżących; - po…
 • postać przy biurku
  - Przyjąłem 2 mieszkańców; - spotkałem się z Przewodniczącym Rady Miejskiej w sprawie organizacji najbliższej sesji RM; -…
 • postać przy biurku
  - Zapoznałem się z postępem prac na budowie kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków w Kokotku; - wręczyłem Dyrektor…
 • postać przy biurku
  - Na Stadionie Miejskim wraz z wiceburmistrz oraz złotym olimpijczykiem Zygmuntem Anczokiem nagradzałem zwycięzców turnieju…
 • postać przy biurku
  - Nagradzałem zwycięzców zawodów wędkarskich o Puchar Burmistrza zorganizowanych z okazji Jubileuszu 750-lecia Miasta Lublińca…
 • postać przy biurku
  - Na zaproszenie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Konsulatu Generalnego RP w Republice Czeskiej, wspólnie z…
 • postać przy biurku
  - Spotkałem się z Panem Henrykiem Kromołowskim - szefem Oddziału Rehabilitacyjnego Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego…
 • postać przy biurku
  - Uczestniczyłem w wideokonferencji z przedstawicielami firmy ALSEVA z Krakowa w sprawie budowy farmy fotowoltaicznej w Lublińcu…