LIFE ŚLĄSKIE. Przywracamy Błękit

"Śląskie. Przywracamy błękit. Kompleksowa realizacja Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego"

 

Zakres projektu został zdefiniowany w sposób optymalny, obejmujący wszystkie działania niezbędne dla osiągnięcia celu nadrzędnego POP, jakim jest poprawa jakości powietrza na terenie województwa śląskiego.

Działaniem kluczowym z punktu widzenia partnerów samorządowych obejmuje utworzenie/sfinansowanie stanowiska Gminnego Koordynatora ds. Energii i Klimatu (EKODORADCY), którego zadaniem będzie m.in. doradztwo w zakresie doboru urządzeń grzewczych, wykorzystania odnawialnych źródeł energii oraz działań w obszarze poprawy efektywności energetycznej budynków, doradztwo w zakresie dostępnych źródeł finansowania, koordynacja działań informacyjno-edukacyjnych realizowanych w ramach projektu na poziomie gminy (po zakończeniu projektu inicjowanie działań w tym obszarze we własnym zakresie, współpraca z Subregionami w zakresie sprawozdawczości projektowej oraz wykorzystania/dystrybucji materiałów opracowanych w ramach projektu, wsparcie działań gminy w zakresie pozyskiwania środków na wdrażanie założeń POP (inwestycyjne / nieinwestycyjne), udział w kontrolach palenisk realizowanych na terenie gminy.


Całkowita wartość projektu: 16 515 020 euro (ok. 76 mln zł), w tym:
• środki LIFE (60%): 9 908 979 euro (ok. 45,6 mln zł)
• środki NFOŚiGW (35%): 5 780 243 euro (tj. 25 883 350 zł)
• łączny wkład własny wszystkich partnerów (5%): 825 798 euro (ok. 3,8 mln zł).

 

Beneficjenci projektu:
• Województwo Śląskie – Beneficjent Koordynujący
• 4 związki subregionalne województwa śląskiego, w tym: o Związek Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku o Związek Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego o Związek Gmin i Powiatów Subregionu Północnego Województwa Śląskiego z siedzibą w Częstochowie o Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Subregionu Południowego Województwa Śląskiego Aglomeracja Beskidzka z siedzibą w Bielsku Białej
• 80 samorządów gminnych województwa śląskiego, tj.: Miasto Będzin, Miasto Bielsko-Biała, Miasto Bieruń, Gmina Bobrowniki, Gmina Bojszowy, Gmina Boronów, Miasto Bytom, Miasto Chorzów, Gmina Ciasna, Miasto Cieszyn, Miasto Czeladź, Miasto Częstochowa, Miasto Dąbrowa Górnicza, Gmina Gierałtowice, Miasto Gliwice, Gmina Godów, Gmina Gorzyce, Miasto Jastrzębie-Zdrój, Miasto Kalety, Miasto Katowice, Gmina Kłobuck, Miasto Knurów, Gmina Kochanowice, Gmina Koszęcin, Gmina i Miasto Koziegłowy, Gmina Kroczyce, Gmina Krzanowice, Gmina Krzepice, Gmina Krzyżanowice, Miasto Lubliniec, Gmina Lyski, Miasto Łaziska Górne, Gmina Marklowice, Gmina Miedźna, Gmina Miedźno, Gmina Mierzęcice, Gmina Mikołów, Gmina Mszana, Gmina Nędza, Gmina Ogrodzieniec, Gmina Opatów, Gmina Ornontowice, Miasto Orzesze, Gmina Pawłowice, Gmina Pawonków, Miasto Piekary Śląskie, Gmina Pietrowice Wielkie, Gmina Pilchowice, Gmina Poraj, Miasto Poręba, Gmina Psary, Miasto Pszczyna, Miasto Pyskowice, Miasto Racibórz, Miasto Radlin, Miasto Radzionków, Miasto Ruda Śląska, Gmina Rudziniec, Miasto Rybnik, Miasto Rydułtowy, Miasto i Gmina Siewierz, Miasto Skoczów, Miasto Sosnowiec, Miasto Sośnicowice, Gmina Świerklaniec, Gmina Świerklany, Miasto Tarnowskie Góry, Gmina Tworóg, Miasto Tychy, Miasto Ustroń, Gmina Wielowieś, Miasto Wisła, Miasto Wodzisław Śląski, Miasto Woźniki, Gmina Wyry, Miasto Zabrze, Miasto Zawiercie, Gmina Zbrosławice, Gmina Żarnowiec, Miasto Żory
• Związek Międzygminny ds. Ekologii w Żywcu
• Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla
• Politechnika Śląska
• Śląski Ogród Botaniczny Związek Stowarzyszeń
• Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej TRITIA z ograniczoną odpowiedzialności

 

Okres realizacji
• Rozpoczęcie: 01.01.2022 r.
• Zakończenie: 31.12.2027 r.

Do pobrania
info 125.9 KB Pobierz

W dniu 22 lutego 2022r. Marszałek Województwa Śląskiego Jakub Chełstowski, członek Zarządu Województwa Śląskiego Izabela Domogała oraz zastępca prezesa Zarządu NFOŚiGW Paweł Mirowski w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego w Katowicach podpisali umowę o dofinansowanie projektu „Śląskie. Przywracamy błękit” ze środków z NFOŚiGW.

W trakcie wydarzenia wręczono certyfikaty partnerom projektu. W grupie 80 samorządów znajduje się również Miasto Lubliniec.

Główne kierunki projektu „Śląskie. Przywracamy błękit” to m.in.:

  • stworzenie systemu wsparcia doradczego (eko-doradcy),

  • ograniczenie emisji transportowej,

  • koncepcje zwiększenia obszarów zieleni,

  • przyspieszenie tempa wymiany urządzeń grzewczych małej mocy,

  • modele zmniejszenia oddziaływania środowiskowego w budynkach użyteczności publicznej,

  • utworzenie regionalnego systemu eko-informacji mieszkańca,

  • skoordynowanie wykorzystania środków krajowych i zagranicznych na rzecz poprawy jakości powietrza.

Nadrzędnym celem projektu „Śląskie. Przywracamy błękit” jest sprawna i efektywna realizacja Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego, który w roku 2020 został przyjęty przez Sejmik Województwa Śląskiego.

Główny cel jest zbieżny z priorytetowym celem Programu ochrony powietrza tj. opracowaniem i wdrożeniem działań naprawczych, których realizacja doprowadzi do poprawy jakości powietrza, co w konsekwencji spowoduje ograniczenie niekorzystnego wpływu zanieczyszczeń powietrza na zdrowie i życie mieszkańców województwa śląskiego. Podjęte w ramach projektu działania umożliwią znaczące przyspieszenie tempa wymiany urządzeń grzewczych małej mocy (poniżej 1MW) opalanych paliwami stałymi w sektorze komunalno-bytowym, co stanowi główne źródło sytuacji problemowej na terenie województwa. Istotną częścią projektu jest też podniesienie poziomu wiedzy w różnych grupach docelowych w zakresie niskiej emisji oraz działań zapobiegawczych.

Cały program opiewa na kwotę 76 mln zł. Oprócz środków z programu LIFE w wysokości 45 mln zł, z NFOŚiGW w wysokości 26 mln, wartość tę uzupełniają środki własne samorządów i te, pochodzące z budżetu województwa śląskiego.

Do pobrania
1 439.06 KB Pobierz