Hymn Miasta Lubliniec | Lubliniec

BIP
Unia Europejska

Hymn Miasta Lubliniec

Ogłoszenie

o rozstrzygnięciu konkursu na Hymn Miasta Lubliniec


 

Działając na podstawie Regulaminu Konkursu na Hymn Miasta Lubliniec informuję, że zgodnie z decyzją Komisji Konkursowej podjętą na posiedzeniu w dniu 31 maja 2022 roku zwycięzcą konkursu na Hymn Miasta Lubliniec został mieszkaniec Lublińca, nauczyciel muzyki Pan Krzysztof Gembała autor muzyki i tekstu utworu „Nasze miasto”.

Zgodnie z tym rozstrzygnięciem skierowałem do Rady Miejskiej w Lublińcu projekt uchwały w sprawie wyrażenia stanowiska dotyczącego utworu pod tytułem „Hymn Miasta Lubliniec”. Projekt ten będzie rozpatrywany na uroczystej sesji Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 9 czerwca br. Inauguracyjne wykonanie Hymnu Miasta Lubliniec planowane jest w tym samym dniu podczas Koncertu plenerowego na Bulwarze im. Franciszka Grotowskiego.

Poniżej zamieszczamy słowa oraz zapis nutowy melodii Hymnu Miasta Lubliniec.

Do pobrania