PORTAL SAMORZĄDOWY
Wersja strony: Wersja o wysokim kontraście Wersja normalna  Wielkość czcionki:
A- A A+

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań w 2021 r. będzie realizowany następującymi metodami

Po raz pierwszy w historii polskiej statystyki publicznej samospis internetowy będzie obowiązkowy. Oczywiście jeśli ktoś (np. ze względu na zaawansowany wiek, stan zdrowia czy niepełnosprawność) nie będzie się w stanie samospisać, pomogą mu w tym nasi rachmistrze – bezpośrednio i telefonicznie.

Metody przeprowadzenia spisu

Samospis internetowy (CAWI) od 1 kwietnia 2021

Samospis internetowy odbywa się, jak każdy spis powszechny, w wyznaczonym terminie. Respondenci na własnych komputerach lub urządzeniach mobilnych, uzupełniają wymagane dane w interaktywnej aplikacji, dostępnej na stronie internetowej GUS. Każda osoba dokonująca samospisu jest uwierzytelniana w systemie teleinformatycznym. Aby uzyskać dostęp do danych, osoba spisująca się używa unikalnego hasła. Aplikacja na bieżąco sygnalizuje, czy respondent właściwie wypełnia rubryki.

Spis realizowany przez rachmistrza telefonicznie lub bezpośrednio od 16 kwietnia 2021

Respondenci, którzy nie będą mogli samodzielnie spisać się poprzez formularz internetowy, zostaną spisani jedną z dwóch innych metod:

  • wywiadu telefonicznego wspieranego programem komputerowym (CATI)
  • wywiadu bezpośredniego prowadzonego przez rachmistrza spisowego i rejestrowanego na elektronicznym urządzeniu przenośnym (CAPI)

Obie metody, wywiad telefoniczny i bezpośredni, polegają na zebraniu danych od osób fizycznych objętych spisem powszechnym. Wobec każdego respondenta jest dobierana i stosowana jedna, odpowiednia dla niego metoda. Bardzo ważne jest przy tym bezpieczeństwo danych.

Wywiad telefoniczny wspomagany komputerowo jest realizowany przez rachmistrza spisowego.

Wywiad bezpośredni przeprowadza rachmistrz spisowy. Rejestruje on odpowiedzi osoby spisywanej na urządzeniu mobilnym, które jest wyposażone w oprogramowanie do przeprowadzenia spisu.

 

Jak można się spisać?

Czyste Powietrze

Czyste Powietrze

INFORMACJA

Informujemy, iż w związku z zawartym porozumieniem z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach dnia 01.06.2021r. w siedzibie tut. Urzędu Miejskiego, Centrum Obsługi Mieszkańców, ul. Paderewskiego 7a zostanie uruchomiony punkt konsultacyjno-informacyjny dotyczący Programu „Czyste powietrze”.

Punkt będzie czynny w dniach:

poniedziałek w godzinach 13.00-17.00

środa w godzinach 8.00-12.00

piątek w godzinach 10.00-13.00

Punkt konsultacyjno-informacyjny będzie prowadził działania dla mieszkańców Gminy Lubliniec w zakresie:

  • udzielanie informacji o programie „Czyste powietrze”,

  • wsparcia w przygotowywaniu wniosków o dofinansowanie, w tym pod kątem spełnienia wymagań określonych w programie,

  • pomocy przy rozliczeniu przyznanego dofinansowania, w tym przy poprawnym wypełnianiu wniosku o płatność oraz kompletowaniu wymaganych załączników.

 

Dodatkowo, codziennie w godzinach pracy urzędu będzie można uzyskać informacje o programie pod nr tel. 34 3530100 wew. 173.

 

Czyste Powietrze

Aktualności

Bezpłatny odbiór zużytych źródeł światła oraz zużytych opraw oświetleniowych dla wytwórców odpadów zarejestrowanych w BDO (Dział XI/XII)

Wytwórcy odpadów zarejestrowani w BDO (Dział XI/XII) oraz zbierający zużyty sprzęt mogą złożyć w ElektroEko zlecenie bezpłatnego odbioru zużytych źródeł światła oraz zużytych opraw oświetleniowych.

Warunkiem oceny możliwości przyjęcia zlecenia do realizacji i jego potwierdzenia przez ElektroEko jest:

Ø  Techniczna możliwość wystawienia KPO w BDO przez wytwórcę odpadu (również instalatora);

Ø  Posiadanie minimalnej masy zużytego sprzętu wynoszącej 250 kg:

·       1500 sztuk/250 kg - ilość/masa źródeł światła zgłaszana do odbioru,

·       250 kg - opraw zgłaszana do odbioru (lub 250 kg łącznie - źródeł światła, opraw oraz innego zużytego sprzętu – tv, pralka, lodówka, komputer, drukarka itp.);

Ø  Przekazanie zużytych źródeł światła bez opakowań jednostkowych oraz spakowanie ich w sposób zapewniający bezpieczny i zgodny z przepisami transport. Świetlówki liniowe należy ściśle ułożyć w pojemnikach lub, w przypadku braku pojemników, należy ułożyć je na palecie z zabezpieczonymi narożnikami (za pomocą drewnianych listewek) i dodatkowo należy je zabezpieczyć folią stretch;

Ø  Przekazanie kompletnych opraw oświetleniowych, z których uprzednio wyjęto źródła światła (nie dotyczy opraw LED) i przygotowanie wyjętych źródeł światła w sposób opisany powyżej.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie  https://zuzyteoswietlenie.pl/dla-profesjonalistow/  

NUMER INFOLINII: 22 375 92 73.

Ogłoszenie

Burmistrz Miasta Lublińca przypomina o obowiązku przedstawienia przez zarządców nieruchomości danych dotyczących czynszów lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego, położonych na obszarze Gminy, w szczególności o wysokości czynszów za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu w powiązaniu z lokalizacją, wiekiem budynku i jego stanem technicznym oraz powierzchnią użytkową lokalu i jego standardem, za pierwsze półrocze 2021 r. , zgodnie z załącznikami.

Obowiązek ten wynika z art. 4a ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (t.j. Dz. U. 2020 r. poz. 611) oraz §1 i §2 rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie określenia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego, położonych na obszarze gminy lub jego części (Dz. U. z 2007 nr 250, poz. 1873).

Przedmiotowe informacje należy przedłożyć w terminie do końca lipca 2021 r.

Załączniki:
Pobierz plik (załączniki.pdf)załączniki.pdf[ ]132 kB

Informacja PKP - zamknięcie przejazdu kolejowo-drogowego, w ciągu ul. Ks. Szramka w miejscowości Lubliniec, w dniu 11 czerwca 2021 r.

PKP PLK S.A. Zakład Linii Kolejowych w Częstochowie informuje, że w związku z awaryjnym stanem nawierzchni kolejowej - zagrażającej bezpieczeństwu ruchu kolejowego w dniu 11.06.2021 r. od godziny 8:00 do 12:00 zostanie awaryjnie zamknięty dla ruchu drogowego przejazd kolejowo-drogowy kat. "C" w km 21,580 linii kolejowej nr 143 Kalety - Wrocław Popowice, w ciągu ul. Ks. Szramka w miejscowości Lubliniec.
Zalecany objazd przez przejazd kolejowo-drogowy Kat. "C" w km 21,090, w ciągu ulicy Witosa w miejscowości Lubliniec.
Ruch prowadzony będzie przez uprawnionych pracowników.

Badania społeczne - MOPS Lubliniec we współpracy z Centrum Profilaktyki i Reedukacji "Atelier"

Szanowni Mieszkańcy Lublińca,

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej zwraca się do Państwa z uprzejmą prośbą
o zaangażowanie się w dobrowolne i anonimowe badanie społeczne na temat zjawiska przemocy na ternie miasta Lublińca. Zebrane dane pozwolą na opracowanie DIAGNOZY PROBLEMU PRZEMOCY w lokalnym środowisku i wypracowanie skutecznych metod zwalczania zjawiska przemocy oraz procedur skutecznego reagowania odpowiednich służb,
a także zaplanowania działań profilaktycznych.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lublińcu współpracuje w zakresie opracowania DIAGNOZY PROBLEMU PRZEMOCY z Centrum Profilaktyki i Reedukacji „Atelier”, który odpowiedzialny jest za realizację tego projektu.

Ankietę można wypełnić za pośrednictwem urządzeń elektronicznych posiadających dostęp do Internetu, takich jak: telefon komórkowy, komputer, laptop, itp. klikając w link: https://lubliniecmieszkancy.webankieta.pl/.

Zachęcamy Państwa do udziału w przedmiotowym badaniu, które trwać będzie do dnia 25.06.2021 r. Państwa opinia w tym temacie ma dla nas ogromne znaczenie i przyczynić się może do pozytywnych zmian w obszarze przemocy na terenie naszego miasta.

Z góry dziękujemy za udział w badaniu!

KOMUNIKAT PRZEWODNICZĄCEGO RADY MIEJSKIEJ

KOMUNIKAT PRZEWODNICZĄCEGO RADY MIEJSKIEJ
W LUBLIŃCU DOT. PRZEDSTAWIENIA PRZEZ BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA RAPORTU O STANIE MIASTA LUBLINIEC
ZA 2020 ROK I ZGŁASZANIA SIĘ MIESZKAŃCÓW DO UDZIAŁU
W DEBACIE NAD RAPORTEM

Szanowni Mieszkańcy!


Na sesji Rady Miejskiej w Lublińcu, która odbędzie się w dniu 16 czerwca 2021 roku
o godzinie 8.00 w sali wielofunkcyjnej Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej w Lublińcu przy ul. Sportowej 3, Burmistrz miasta Lublińca przedstawi Raport o stanie Miasta Lubliniec za 2020 rok.
Na sesji Rada Miejska rozpatrzy przedmiotowy Raport oraz podejmie uchwałę w sprawie absolutorium. Nad Raportem o Stanie Miasta Lubliniec za 2020 rok zostanie przeprowadzona debata, w której, oprócz radnych, będą mogli wziąć udział mieszkańcy miasta Lubliniec.
Mieszkańcy, którzy są zainteresowani wzięciem udziału w debacie nad Raportem o stanie Miasta Lubliniec, powinni dokonać pisemnego zgłoszenia do Przewodniczącego Rady Miejskiej w Lublińcu, popartego podpisami co najmniej 50 osób (mieszkańców), najpóźniej
w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, tj. najpóźniej do dnia 15 czerwca 2021 r.
Mieszkańcy będą dopuszczeni do głosu według kolejności otrzymania przez Przewodniczącego Rady Miejskiej zgłoszenia.
Szczegółowych informacji udziela Biuro Rady, nr tel. 34 3530100 wew.108., email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. .

Przykładowy wzór zgłoszenia do udziału w debacie jest dostępny jako załącznik.

Z uszanowaniem
Przewodniczący Rady Miejskiej
Gabriel Podbioł

Załączniki:
Pobierz plik (zgloszenie debata.docx)zgloszenie debata.docx[ ]22 kB

Dofinansowanie w Programie Słoneczny Lubliniec

Szanowni Państwo,

Uzyskaliśmy informację z Urzędu Marszałkowskiego, że złożony przez nas wniosek, o zwiększenie poziomu dofinansowania do 85% kosztów dostawy i montażu instalacji fotowoltaicznej i solarnej w Programie Słoneczny Lubliniec, uzyskał akceptację.

To oznacza, że każdy z uczestników otrzyma dofinansowanie do instalacji w wysokości 85%.

Termin podpisania umowy o dofinansowanie planowany jest na 15 czerwca br. Pierwotny termin został wydłużony na wniosek Urzędu Marszałkowskiego.

Równolegle pracownicy Urzędu przygotowują dla Państwa aneksy do umów oraz uzgadniają harmonogram montażu instalacji na Państwa posesjach. Pierwszeństwo montażu instalacji będą mieli uczestnicy, którzy składali wniosek w 2020r.

POWIETRZE3

Lubliniec, ul. ks. płk J. Szymały 3


Bardzo dobry

DANE POCHODZĄ Z GIOŚ

PM10: 18μg/m3
SO2: 3μg/m3
C6H6: 1μg/m3

2021.06.13 17:00:00

źródło: WIOŚ Katowice

koronawirus bieżące informacje

nowiny lublinieckie

generator eNGO

monitoring powietrza

jakość powietrza

batonny_na_strone_czyste_powietrze-01.png

batonny_na_strone_azbest-01.png

batonny_na_strone_ekologiczna_edukacja_button_ekologiczna.jpg

Zmiana orgamozacji ruchu

SESJA ONLINE

Rada Miejska w Lublińcu skład - interpelacje - protokoły

Młodzieżowa Rada Miasta

raport o stanie gminy Lubliniec

Rekrutacja do Szkół i Przedszkoli

zalatw sprawe w urzedzie

zadaj pytanie burmistrzowi

z dnia pracy burmistrza

organizacje pozarzadowe

Narodowy_Spis_Powrzechny.png

system informacji przestrzennej Plan miasta

model miasta 3D

strefa inwestycyjna

gospodarka odpadami

gminna ewidencja zabytków

fundusze unijne

modernizacja oczyszczalni ścieków

bulwar grotowskiego - zasady dzierżawy na organizację imprez

Pracownik młodociany - dofinansowanie kosztów kształcenia

informacja dla osób niesłyszących

konsultacje społeczne

rozkład jazdy powiat lubliniecki

deklaracja dostępności

ankieta ekologiczna

straż miejska

 wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Strona używa cookies.

Jeśli chcesz w dalszym ciągu korzystać z serwisu musisz wyrazić zgodę na ich używanie.