PORTAL SAMORZĄDOWY
Wersja strony: Wersja o wysokim kontraście Wersja normalna  Wielkość czcionki:
A- A A+

Aktualności

NABÓR UZUPEŁNIAJĄCY DO PROGRAMU SŁONECZNY LUBLINIEC

Burmistrz Miasta Lublińca ogłasza nabór uzupełniający do Programu pn. "Słoneczny Lubliniec - dostawa i montaż kolektorów słonecznych oraz ogniw fotowoltaicznych na terenie Gminy Lubliniec".

Osoba zamierzająca uczestniczyć w „Programie”, składa na piśmie w terminie do 26.02.2021 r. poprawnie wypełnioną Ankietę naboru uzupełniającego, która stanowi załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 37/2021 z dnia 11 lutego 2021 r.

Dokument, o którym mowa powyżej, można złożyć osobiście w Urzędzie Miejskim w Biurze Podawczym, ul. Paderewskiego 5, w Urzędzie Miejskim w Lublińcu w Centrum Obsługi Mieszkańca, ul. Paderewskiego 7a lub wysyłając listem poleconym PP. Istnieje również możliwość przesłania dokumentów  elektronicznie za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP lub SEKAP. O zachowaniu terminu, decyduje data wpływu Ankiety do Urzędu Miejskiego albo data nadania dokumentu elektronicznego jeżeli wygenerowano UPO.

Załączniki:
Pobierz plik (ANKIETA_11.02.2021.doc)ankieta_edytowalna[ ]47 kB
Pobierz plik (ANKIETA_11.02.2021.pdf)ankieta[ ]266 kB
Pobierz plik (REGULAMIN_SL_nabor_ 11.02.2021_ pop.pdf)regulamin[ ]1371 kB
Pobierz plik (Zarzadzenie_37_SL_11.02.2021.pdf)zarządzenie[ ]225 kB

Apel do Pań: NIE ODKŁADAJ MAMMOGRAFII NA "PO PANDEMII"

BEZPŁATNA CYFROWA MAMMOGRAFIA

co 2 lata dla ubezpieczonych Pań w wieku 50-69 lat (roczniki 1952-1971) w MAMMOBUSIE Narodowego Instytutu Onkologii

Miejsce i termin wykonywania badań:

LUBLINIEC – MIEJSKI DOM KULTURY przy wejściu do MDK od strony ul. Plebiscytowej 9

1, 2 MARCA (poniedziałek, wtorek) w godz.: 10.00-17.00

3, 4 MARCA (środa, czwartek) w godz.: 8.30-15.30

Czytaj więcej: Apel do Pań: NIE ODKŁADAJ MAMMOGRAFII NA "PO PANDEMII"

OGŁOSZENIE

Burmistrz Miasta Lublińca informuje, iż w wyniku przeprowadzonego naboru ofert na wybór wykonawcy „Strategii Rozwoju Turystyki na terenie gmin powiatu lublinieckiego na lata 2021-2030” i „Programu Rozwoju Ścieżek Rowerowych na terenie gmin powiatu lublinieckiego na lata 2021-2030”, wybrana została oferta wykonawcy.

Załączniki:
Pobierz plik (Ogłoszenie_Wynik.pdf)Ogłoszenie_Wynik.pdf[ ]40 kB

Wydłużony termin naboru na rachmistrzów spisowych do dnia 16.02.2021

Informujemy o wydłużeniu terminu nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych

do przeprowadzenia w dniach 01.04.2021 r. - 30.06.2021 r.

Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2021 r.

Zgłoszenie kandydata na rachmistrza spisowego powinno nastąpić na formularzu zgłoszeniowym dostępnym na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Lublińcu czytaj tu oraz www. lubliniec.bip.info.pl w zakładce Narodowy Spis Ludności i Mieszkań w 2021 r. także w COM (Centrum Obsługi Mieszkańców) ul. Paderewskiego 7a, oraz w siedzibie  Urzędu Miejskiego w Lublińcu, ul. Paderewskiego 5 pok. 7-8 (parter).

Wymagane dokumenty należy złożyć w formie pisemnej za pośrednictwem poczty lub osobiście w godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Lublińcu (pok. nr 7-8 -biuro podawcze) w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Zgłoszenie kandydata na rachmistrza spisowego w narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r.”w terminie od 1 lutego 2021 r. do 16 lutego 2021 r. Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po wskazanym wyżej terminie lub będą niekompletne, nie będą rozpatrywane. Decyduje data stempla pocztowego/osobistego dostarczenia dokumentów do Urzędu Miejskiego w Lublińcu.

Komplet dokumentów można składać do dnia  16.02.2021

INFORMACJA W SPRAWIE WZNOWIENIA DZIAŁALNOŚCI STACJONARNEJ PUNKTU KONSULTACYJNEGO DZIAŁAJĄCEGO PRZY MIEJSKIM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W LUBLIŃCU

PUNKT KONSULTACYJNY DZIAŁAJĄCY PRZY MIEJSKIM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W LUBLIŃCU
wznawia swoją działalność stacjonarną od miesiąca lutego 2021. Jednak Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej nadal zachęca do konsultacji drogą telefoniczną.
 
W związku z panującą pandemią COVID-19 podczas wizyty w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej należy zachować reżim sanitarny. Używanie maseczki jest obowiązkowe, po wejściu do Ośrodka należy zdezynfekować dłonie.
 
 

POWIETRZE3

Lubliniec, ul. ks. płk J. Szymały 3

Pył zawieszony ( PM10 )
105.18
μg/m3        
2021.02.24 17:00

źródło: WIOŚ Katowice

koronawirus bieżące informacje

nowiny lublinieckie

generator eNGO

monitoring powietrza

jakość powietrza

Zmiana orgamozacji ruchu

SESJA ONLINE

Rada Miejska w Lublińcu skład - interpelacje - protokoły

Młodzieżowa Rada Miasta

raport o stanie gminy Lubliniec

Rekrutacja do Szkół i Przedszkoli

zalatw sprawe w urzedzie

zadaj pytanie burmistrzowi

z dnia pracy burmistrza

organizacje pozarzadowe

Narodowy_Spis_Powrzechny.png

system informacji przestrzennej Plan miasta

model miasta 3D

strefa inwestycyjna

gospodarka odpadami

gminna ewidencja zabytków

fundusze unijne

modernizacja oczyszczalni ścieków

bulwar grotowskiego - zasady dzierżawy na organizację imprez

Pracownik młodociany - dofinansowanie kosztów kształcenia

informacja dla osób niesłyszących

konsultacje społeczne

rozkład jazdy powiat lubliniecki

deklaracja dostępności

ankieta ekologiczna

straż miejska

 wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Strona używa cookies.

Jeśli chcesz w dalszym ciągu korzystać z serwisu musisz wyrazić zgodę na ich używanie.