Komunikat dla gości z Ukrainy korzystających z PUNKTU POMOCY przy ul. TUWIMA 6 | Lubliniec

BIP
Unia Europejska

Komunikat dla gości z Ukrainy korzystających z PUNKTU POMOCY przy ul. TUWIMA 6

MAGAZYNU TUWIMA 6 – PUNKT POMOCY UCHODŹCOM Z UKRAINY w Lublińcu uprzejmie informuje, że od dnia 11 kwietnia 2022r. zmienia kierunek działań. Od tej daty prowadzić będziemy zbiórki darów, które przeznaczone będą do bezpośredniej wysyłki na Ukrainę w celu udzielania pomocy jej mieszkańcom. W związku z powyższym zaprzestajemy bezpośredniego wydawania pomocy rzeczowej dla uchodźców z Ukrainy przebywających w Polsce lub osób i organizacji działających na rzecz tychże.

O wszelkich akcjach i bieżących potrzebach MAGAZYN TUWIMA 6 informuje na często aktualizowanym profilu/grupie „Magazyn Tuwima 6” na platformie Facebook. Zapraszamy ponadto do kontaktu telefonicznego pod numerem 735362440.

Jednocześnie informujemy, że MAGAZYN TUWIMA 6 nie przyjmuje żadnych wpłat gotówkowych, a jedynie pomoc rzeczową.
MAGAZYN TUWIMA 6 został zorganizowany dzięki współpracy Stowarzyszenia Młodzieżowego NINIWA, Polskiej Prowincji Ojców Oblatów Maryi Niepokalanej, lublinieckich przedsiębiorców oraz międzynarodowej grupy osób prywatnych i wolontariuszy zaangażowanych w niesienie pomocy uchodźcom z Ukrainy.