KONSULTACJE | Lubliniec

BIP
Unia Europejska

KONSULTACJE

Konsultacje projektu uchwały w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze, w tym usługi sąsiedzkie i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania

Do pobrania
Zarzadzenie 23_2024 127.42 KB Pobierz
Projekt uchwaly 438.72 KB Pobierz