NAGRODY I WYRÓŻNIENIA DLA MIASTA ZA 2020 | Lubliniec

BIP
Unia Europejska

NAGRODY I WYRÓŻNIENIA DLA MIASTA ZA 2020

Inwestycja Roku” – Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna.

 

Miasto Lubliniec zdobyło pierwsze miejsce w konkursie „Inwestycja Roku”, organizowanym przez Krajową Izbę Gospodarki Nieruchomościami. Nagrodę w kategorii: kultura i edukacja, obiekty użyteczności publicznej oraz obiekty sakralne, przyznano Lubitece – nowo wybudowanej siedzibie Miejsko–Powiatowej Biblioteki Publicznej. Koszt udziału w konkursie wyniósł 5.500,00 zł.

 

Wyróżnienie dla Bulwaru Europejskiego w XIV konkursie na najlepiej zagospodarowaną przestrzeń publiczną w Polsce.

 

Bulwar Europejski w Lublińcu otrzymał wyróżnienie w kategorii „Przestrzeń publiczna w zieleni” w XIV konkursie na najlepiej zagospodarowaną przestrzeń publiczną w Polsce (edycja 2020). Organizatorem konkursu było Towarzystwo Urbanistów Polskich i Związek Miast Polskich. Kapituła Konkursu doceniła urbanistyczną czytelność założenia parkowego, kompozycyjny podział na strefy aktywności oraz strefy ciszy i odpoczynku, a także dużą dbałość o rozwiązania materiałowe małej architektury, wzbogacające zieloną przestrzeń publiczną. Udział w konkursie był bezpłatny.

 

Lider z powołania” – nagroda dla Burmistrza Edwarda Maniury.

W dniu 27 sierpnia 2020r. Burmistrz Edward Maniura otrzymał tytuł „Lider z powołania”, w kategorii Lider Rozwoju Regionalnego. Redakcja WHY Story wyróżnia tytułem „Lider z powołania” charyzmatycznych menadżerów oraz gospodarzy miast i gmin, pełniących swoje funkcje od wielu lat z wyjątkowym zaangażowaniem. Udział w rankingu był bezpłatny.

 

Lubliniec w ogólnopolskich rankingach.

Ranking Samorządów Rzeczpospolitej 2020 - w kategorii gmin miejskich i miejsko-wiejskich, których jest w Polsce 874, Lubliniec uplasował się na 55. miejscu z sumą 56,92 punktów (w badaniu analizowany jest szereg parametrów ekonomicznych, m.in. stabilność sytuacji ekonomicznej oraz przyjęte rozwiązania z zakresu zarządzania). Udział w rankingu był bezpłatny.

 

Ranking Serwisu Samorządowego Polskiej Agencji Prasowej – Lubliniec zajął 1. miejsce województwie śląskim i 73. wśród wszystkich miast w Polsce powyżej 20 tys. mieszkańców (w zestawieniu rankingowym wzięto pod uwagę m.in. wysokości opłaty za odbiór odpadów komunalnych, koszt dostarczenia wody i odprowadzenia ścieków, wysokość stawek podatku od nieruchomości oraz wysokość opłat parkingowych). Udział w rankingu był bezpłatny.