Postanowienie Komisarza Wyborczego w Częstochowie II z dnia 23 kwietnia 2024 r. w sprawie zwołania sesji pierwszej nowo wybranej rady miejskiej na dzień 7 maja 2024 r. o godz.10.00 | Lubliniec

BIP
Unia Europejska

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Częstochowie II z dnia 23 kwietnia 2024 r. w sprawie zwołania sesji pierwszej nowo wybranej rady miejskiej na dzień 7 maja 2024 r. o godz.10.00