WSTRZYMANY.Nabór wniosków na dofinansowanie w formie dotacji zadań z zakresu termomodernizacji budynków wielorodzinnych położonych na terenie gminy Lubliniec, będących w zarządzie spółdzielni mieszkaniowych | Lubliniec

BIP
Unia Europejska

WSTRZYMANY.Nabór wniosków na dofinansowanie w formie dotacji zadań z zakresu termomodernizacji budynków wielorodzinnych położonych na terenie gminy Lubliniec, będących w zarządzie spółdzielni mieszkaniowych

Od 10 stycznia do 31 marca 2023 r. zgodnie z przyjętą w dniu 16 grudnia 2022 r. przez Radę Miejską w Lublińcu uchwałą Nr 606/LIV/2022 w sprawie uchwalenia Regulaminu dofinansowania w formie dotacji zadań z zakresu termomodernizacji budynków wielorodzinnych położonych na terenie gminy Lubliniec, będących w zarządzie spółdzielni mieszkaniowych (Dz.U. z 2022 r., poz.8658 z późn. zm.), ruszył nabór wniosków o udzielenie dofinansowania do części kosztów poniesionych w związku z termomodernizacją budynków wielorodzinnych będących w zarządzie spółdzielni mieszkaniowej, z nieprzekraczalnym terminem realizacji do 31 października 2023 r. Dotacja udzielana będzie na wydatki poniesione na termomodernizację budynku wielorodzinnego pozostającego w zarządzie spółdzielni, realizowaną w zakresie wynikającym z audytu energetycznego podmiotowego budynku np. : docieplenie i hydroizolacja ścian zewnętrznych, dachu, stropodachu, ścian fundamentowych, podłogi na gruncie, stropu nad nieogrzewaną piwnicą oraz wymiany okien i drzwi zewnętrznych w wysokości 50% kosztów kwalifikowanych, jednak nie więcej niż 150.000,00 zł

Osoby zainteresowane otrzymaniem dofinansowania na termomodernizację budynków wielorodzinnych będących w zarządzie spółdzielni z wnioskiem muszą wystąpić przed rozpoczęciem inwestycji. Po przedłożeniu wniosku wraz z kompletem załączników i pozytywnym rozpatrzeniu wniosku, zostanie zawarta umowa pomiędzy gminą Lubliniec, a wnioskodawcą na realizację zadania. Po wykonaniu zadania, jednak nie później niż do 15 listopada danego roku, wnioskodawca przedkłada Burmistrzowi zgłoszenie wykonania przedsięwzięcia wraz z wymaganymi załącznikami.

Dokumenty należy składać w Centrum Obsługi Mieszkańców Urzędu Miejskiego w Lublińcu przy ul. Paderewskiego 7a, lub przesłać pocztą na adres Urzędu.

W związku z możliwością złożenia do Urzędu Miejskiego w Lublińcu wniosku o dofinansowanie w formie elektronicznej za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej przez ePUAP poniżej przedstawiamy instrukcję pomocną przy składaniu ww. wniosku w formie elektronicznej.

Szczegółowe informacje, w tym wzór wniosku o dofinansowanie oraz regulamin dostępne są poniżej.

Wszelkich informacji w tej sprawie udziela Referat ds. Środowiska i Klimatu UM w Lublińcu tel. (34) 353 01 00 wew. 173

Do pobrania
wniosek o dofinansowanie 198.54 KB Pobierz
regulamin 2.03 MB Pobierz
regulamin z zmianami 2.51 MB Pobierz
instrukcja epuap 930.13 KB Pobierz