KONSULTACJE

 • Grafika z nazwą konsultacje
  Konsultacje projektu uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego
 • Grafika z nazwą konsultacje
  Konsultacje projektu uchwały,  dotyczących określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie…
 • Grafika z nazwą konsultacje
  Konsultacje projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu „Złota Rączka dla Lublinieckich Seniorów 65+" na rok 2023
 • Herb Lublińca
  Konsultacje projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie…
 • Herb Lublińca
  Konsultacje projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania…
Obrazek
Grafika z nazwą konsultacje

Konsultacje projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu Złota Rączka dla Lublinieckich Seniorów 65+" na rok 2023

Do pobrania
Zarządzenie nr 74/2023 128.59 KB Pobierz
Projekt uchwały 476.21 KB Pobierz