KONSULTACJE | Lubliniec

BIP
Unia Europejska

KONSULTACJE

Konsultacje projektu uchwały,  dotyczących określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych na terenie Miasta Lublińca

Do pobrania
Zarządzenie nr 216/2023 109.98 KB Pobierz
Projekt Uchwały 368.18 KB Pobierz