ŚRODA, 1 LUTEGO 2023 R.

- Odbyłem wizję lokalną na ulicach Inwestycyjnej i Witosa oraz na składzie opału;


- spotkałem się z Komendantem Powiatowym PSP;


- spotkałem się z dyrektorami Lubiteki oraz MDK w sprawie organizacji Dni Lublińca 2023;


- spotkałem się z kontrolerem NIK (Delegatura w Katowicach), upoważnionym do przeprowadzenia w Urzędzie Miejskim w Lublińcu kontroli w zakresie realizacji dochodów własnych.