ŚRODA, 1 LUTEGO 2023 R. | Lubliniec

Rozliczam PIT  w Lublińcu, rysunek Lubiteki z napisem Lubliniec i grafikami ludzi któży mają wpisane w chmurki na co przeznaczane są podatki z rozliczenia PIT Przejdź do linku banera
BIP
Unia Europejska

ŚRODA, 1 LUTEGO 2023 R.

- Odbyłem wizję lokalną na ulicach Inwestycyjnej i Witosa oraz na składzie opału;


- spotkałem się z Komendantem Powiatowym PSP;


- spotkałem się z dyrektorami Lubiteki oraz MDK w sprawie organizacji Dni Lublińca 2023;


- spotkałem się z kontrolerem NIK (Delegatura w Katowicach), upoważnionym do przeprowadzenia w Urzędzie Miejskim w Lublińcu kontroli w zakresie realizacji dochodów własnych.