Zarządzenie Nr 317/2022 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 14 października 2022 r. w sprawie powołania Komisji Wyborczej zobowiązanej do przeprowadzenia wyborów do Młodzieżowej Rady Miasta Lublińca kadencji 2022-2024 i ustalenie wzorów druków niezbędnych d | Lubliniec

BIP
Unia Europejska

Zarządzenie Nr 317/2022 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 14 października 2022 r. w sprawie powołania Komisji Wyborczej zobowiązanej do przeprowadzenia wyborów do Młodzieżowej Rady Miasta Lublińca kadencji 2022-2024 i ustalenie wzorów druków niezbędnych d