Młodzież aktywnie edukuje o OZE. Zaczyna się od najmłodszych | Lubliniec

BIP
Unia Europejska

Młodzież aktywnie edukuje o OZE. Zaczyna się od najmłodszych

Ogólnopolska olimpiada z projektów społecznych „Zwolnieni z Teorii” zaprasza do udziału w specjalnym programie „Energia w nauce”, który realizowany jest we współpracy z Eneą.

W komunikacie prasowym opublikowanym przez „Zwolnionych z Teorii” czytamy, że program ten powstał w wyniku obecnie trwającego w Europie kryzysu energetycznego, a jako jednym z jego rozwiązań wskazuje się źródła energii odnawialnej.

Młodzież działająca w ramach programu „Energia w nauce” zrealizuje w swoich miastach akcje edukacyjne dla najmłodszych i będzie publikować materiały w mediach społecznościowych. Przykładem takich grup jest zespół z II Liceum Ogólnokształcącego im. Krzysztofa Baczyńskiego z Konina, autorzy projektów „oEnergii” czy zespół „Napędzani Zieloną Energią” z XI Liceum Ogólnokształcącego im. Rotmistrza Witolda Pileckiego w Białym.

Więcej informacji o programie i partnerze na stronie: https://zwzt.link/energiawnauce.

Więcej informacji o Zwolnionych z Teorii na stronie: https://zwolnienizteorii.pl