ZARZĄDZENIE NR 322/2022 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA z dnia 25 października 2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia terminu wyborów, kalendarza wyborczego, wzorów druków związanych z przystąpieniem do wyborów oraz miejsca przeprowadzenia ... | Lubliniec

BIP
Unia Europejska

ZARZĄDZENIE NR 322/2022 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA z dnia 25 października 2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia terminu wyborów, kalendarza wyborczego, wzorów druków związanych z przystąpieniem do wyborów oraz miejsca przeprowadzenia ...