Wybory do Młodzieżowej Rady Miasta Lublińca | Lubliniec

BIP
Unia Europejska

Wybory do Młodzieżowej Rady Miasta Lublińca

Data wydarzenia
Miejsce
Miejski Dom Kultury w Lublińcu
Kategoria wydarzenia
Wydarzenia społeczne

W dniu 21 listopada 2022 roku (poniedziałek) odbędą się wybory do Młodzieżowej Rady Miasta Lublińca, w lokalu wyborczym w Miejskim Domu Kultury przy ul. Plebiscytowej 9 w Lublińcu, w godzinach 10:00 – 18:00.

 

KTO MOŻE GŁOSOWAĆ?

Na podstawie § 36 ust. 3 Statutu Młodzieżowej Rady Miasta Lublińca, stanowiącego załącznik do uchwały Nr 575/L/2022 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 31 sierpnia 2022 r. w sprawie nadania Statutu Młodzieżowej Rady Miasta Lublińca (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2022 r., poz. 5662), głosować mogą osoby posiadające czynne prawo wyborcze, które spełniają jednocześnie wszystkie warunki:
1.    posiadają status ucznia lub studenta;
2.    są mieszkańcami Lublińca;
3.    w dniu wyborów ukończyły 13 lat, a nie ukończyły 21 lat.


JAK GŁOSOWAĆ?

Głosujący otrzymuje od Komisji Wyborczej kartę do głosowania ostemplowaną pieczęcią Urzędu Miejskiego w Lublińcu, po okazaniu przez osobę uprawnioną do głosowania legitymacji szkolnej lub studenckiej. Głosujący potwierdza odebranie karty własnym podpisem. Złożenie podpisu będzie stanowiło również oświadczenie, że posiada czynne prawo wyborcze. Głosujący może otrzymać tylko jedną kartę do głosowania. Każdy głosujący ma jeden głos. Głosujący stawia w pustym polu po lewej stronie, przy nazwisku kandydata, którego popiera znak „X”. W przypadku niepostawienia znaku "X" przy nazwisku żadnego z kandydatów lub postawienie znaku "X" przy dwóch lub więcej nazwiskach głos jest nieważny.

Lista zarejestrowanych kandydatów dostępna pod linkiem: https://lubliniec.eu/aktualnosc/lista-zarejestrowanych-kandydatow-na-ra…