LISTA ZAREJESTROWANYCH KANDYDATÓW NA RADNYCH MŁODZIEŻOWEJ RADY MIASTA LUBLIŃCA I ZASADY GŁOSOWANIA | Lubliniec

BIP
Unia Europejska

LISTA ZAREJESTROWANYCH KANDYDATÓW NA RADNYCH MŁODZIEŻOWEJ RADY MIASTA LUBLIŃCA I ZASADY GŁOSOWANIA

OGŁOSZENIE
Burmistrza Miasta Lublińca
z dnia 7 listopada 2022 r.

Burmistrz Miasta Lublińca podaje do publicznej wiadomości listę zarejestrowanych kandydatów na Radnych Młodzieżowej Rady Miasta Lublińca kadencji 2022-2024 w wyborach zarządzonych na dzień 21 listopada 2022 r.

LISTA NR 1

KANDYDACI W WIEKU 13-15 LAT

Lp.

Nazwisko i imię kandydata

(alfabetycznie)

Nazwa szkoły/zespołu szkół/uczelni

Klasa

 1.  

Bedlechowicz Oliver

Szkoła Podstawowa nr 3 im. Bohaterów Westerplatte,

ul. Zwycięstwa 32, 42-700 Lubliniec

8A

 1.  

Jerominek Bartłomiej

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Marii Konopnickiej,
ul. Sądowa 9, 42-700 Lubliniec

8B

 1.  

Klyszcz Adam

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Pawła II,
ul. Droniowicka 45, 42-700 Lubliniec

8B

 1.  

Koba Magdalena

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Marii Konopnickiej,

ul. Sądowa 9, 42-700 Lubliniec

8E

 1.  

Koza Tomasz Henryk 

Zespół Szkół Ogólnokształcąco-Technicznych,
ul. ks. płk J. Szymały 3, 42-700 Lubliniec

I Ti

 1.  

Kubica Karol

Szkoła Podstawowa nr 4 im. 74 Górnośląskiego Pułku Piechoty,
ul. Wilimowskiego 8, 42-700 Lubliniec

8B

 1.  

Latosi Hanna

Katolicki Zespół Szkolno-Przedszkolny im. św. Edyty Stein Fundacji Edukacji Katolickiej w Lublińcu,
ul. Piłsudskiego 8, 42-700 Lubliniec

8

 1.  

Nowińska Nadia

Zespół Szkół Zawodowych,
ul. Klonowa 10, 42-700 Lubliniec

Technik Żywienia i usług gastronomicznych

 1.  

Ostrowska Hanna

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Marii Konopnickiej,
ul. Sądowa 9, 42-700 Lubliniec

8A

 1.  

Pawełczyk Natalia

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Marii Konopnickiej,

ul. Sądowa 9, 42-700 Lubliniec

8A

 1.  

Puchała Mikołaj

Zespół Szkół Ogólnokształcąco-Technicznych,
ul. ks. płk J. Szymały 3, 42-700 Lubliniec

I Technik - Informatyk

 1.  

Szleper Jessica

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Marii Konopnickiej,
ul. Sądowa 9, 42-700 Lubliniec

8B

 

LISTA NR 2

KANDYDACI W WIEKU 16-21 LAT

Lp.

Nazwisko i imię kandydata

(alfabetycznie)

Nazwa szkoły/zespołu szkół/uczelni

Klasa

 1.  

Borszcz Daria

III Liceum Ogólnokształcące im. prof. Zbigniewa Religi,

ul. Grunwaldzka 48, 42-700 Lubliniec

3LO

 1.  

Gembała Lena

Zespół Szkół Zawodowych,
ul. Klonowa 10 , 42-700 Lubliniec

4Ta

 1.  

Szymańska Magdalena

Centrum Kształcenia Zawodowego
i Ustawicznego w Lublińcu
,
ul. Grunwaldzka 48, 42-700 Lubliniec

2

 

INFORMATOR

KIEDY PRZEPROWADZIĆ KAMPANIĘ WYBORCZĄ?

Zgodnie z kalendarzem wyborczym stanowiącym załącznik do Zarządzenia nr 322/2022 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 25 października 2022 r., w terminie od 07.11.2022 r. do 20.11.2022 r. (poniedziałek-niedziela), istnieje możliwość przeprowadzenia kampanii wyborczej przez kandydatów na Radnych. Zachęcamy zatem kandydatów do przeprowadzenia kampanii wyborczej, która może być cennym doświadczeniem dla samych młodzieżowych kandydatów, jak i ich szkolnych rówieśników. Poniżej wzór plakatu do pobrania, który może wywiesić np. w swojej szkole, po wcześniejszym uzupełnieniu.

 

KIEDY I GDZIE BĘDZIE MOŻNA ZAGŁOSOWAĆ NA KANDYDATÓW?

W dniu 21 listopada 2022 roku (poniedziałek) odbędą się wybory do Młodzieżowej Rady Miasta Lublińca, w lokalu wyborczym w Miejskim Domu Kultury przy ul. Plebiscytowej 9 w Lublińcu, w godzinach 10:00 – 18:00.

 

KTO MOŻE GŁOSOWAĆ?

Na podstawie § 36 ust. 3 Statutu Młodzieżowej Rady Miasta Lublińca, stanowiącego załącznik do uchwały Nr 575/L/2022 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 31 sierpnia 2022 r. w sprawie nadania Statutu Młodzieżowej Rady Miasta Lublińca (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2022 r., poz. 5662), głosować mogą osoby posiadające czynne prawo wyborcze, które spełniają jednocześnie wszystkie warunki:
1.    posiadają status ucznia lub studenta;
2.    są mieszkańcami Lublińca;
3.    w dniu wyborów ukończyły 13 lat, a nie ukończyły 21 lat.


JAK GŁOSOWAĆ?

Głosujący otrzymuje od Komisji Wyborczej kartę do głosowania ostemplowaną pieczęcią Urzędu Miejskiego w Lublińcu, po okazaniu przez osobę uprawnioną do głosowania legitymacji szkolnej lub studenckiej. Głosujący potwierdza odebranie karty własnym podpisem. Złożenie podpisu będzie stanowiło również oświadczenie, że posiada czynne prawo wyborcze. Głosujący może otrzymać tylko jedną kartę do głosowania. Każdy głosujący ma jeden głos. Głosujący stawia w pustym polu po lewej stronie, przy nazwisku kandydata, którego popiera znak „X”. W przypadku niepostawienia znaku "X" przy nazwisku żadnego z kandydatów lub postawienie znaku "X" przy dwóch lub więcej nazwiskach głos jest nieważny.

 

KIEDY POZNAMY LISTĘ MŁODZIEŻOWYCH RADNYCH?

23 listopada br. zostanie ogłoszony skład osobowy Młodzieżowej Rady Miasta Lublińca.

 

JAK WYGLĄDA PODZIAŁ MANDATÓW?


W skład Młodzieżowej Rady wchodzi 13 członków. Zgodnie ze Statutem, mandaty podzielone są na dwie listy zgodnie z wiekiem kandydatów:
•    13-15 lat - lista nr 1 (5 mandatów);
•    16-21 lat - lista nr 2 (8 mandatów).
Jeżeli obsadzenie mandatu na danej liście jest niemożliwe z powodu braku kandydatów na tej liście, dopuszcza się możliwość obsadzenia mandatu kandydatem z drugiej listy z najwyższymi wynikami, który nie został wybrany. Radnymi zostają kandydaci, którzy otrzymają kolejno najwyższą liczbę głosów, zgodnie z liczbą mandatów przypadających w obrębie danej listy.