GMINNA EWIDENCJA ZABYTKÓW | Lubliniec

BIP
Unia Europejska

GMINNA EWIDENCJA ZABYTKÓW

W oparciu o ustawę o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami została utworzona gminna ewidencja zabytków w formie zbioru kart adresowych zabytków nieruchomych z terenu gminy. Z PONIŻSZEGO SPISU WYBIERZ ZABYTEK ABY ZOBACZYĆ JEGO KARTĘ EWIDENCYJNĄ

Lubliniec (Droniowiczki)

Lubliniec (Kokotek)

Lubliniec (Posmyk)

Lubliniec (Pusta Kuźnica)

Lubliniec (Wesoła)

Lubliniec (Wymyślacz)

Lubliniec 3-3

Lubliniec 5-7

Lubliniec 6-8

Lubliniec 9-9

Plac Konrada Mańki 11

Plac Konrada Mańki 12

Plac Konrada Mańki 13

Plac Konrada Mańki 14

Plac Konrada Mańki 2

Plac Konrada Mańki 3

Plac Konrada Mańki 4

Plac Konrada Mańki 5

Plac Konrada Mańki 6

Plac Konrada Mańki 7

Plac Konrada Mańki 8

Plac Konrada Mańki 9

Plac Kopernika 1/2

Plac Kopernika 3/5

Plac Niepodległości 2

Ulica Czarnoleska 120

Ulica Czarnoleska 120 (Pałacyk Myśliwski Łopian)

Ulica Częstochowska 12

ul.Częstochowska 12, dom.pdf 134.76 KB Pobierz

Ulica Częstochowska 14

ul.Częstochowska 14, dom.pdf 118.38 KB Pobierz

Ulica Częstochowska 16

ul.Częstochowska 16, dom.pdf 114.69 KB Pobierz