Dofinansowanie do usuwania i unieszkodliwiania wyrobów azbestowych - wzór wniosku i załączników | Lubliniec

BIP
Unia Europejska

Dofinansowanie do usuwania i unieszkodliwiania wyrobów azbestowych - wzór wniosku i załączników

Uprzejmie informujemy, iż od 2 stycznia do 31 sierpnia każdego roku trwa nabór wniosków o dofinansowanie w formie dotacji zadań z zakresu usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest pochodzących z obiektów budowlanych położonych na terenie gminy Lubliniec.

Dokumenty należy złożyć w Centrum Obsługi Mieszkańców Urzędu Miejskiego w Lublińcu przy ul. Paderewskiego 7a, lub przesłać pocztą na adres Urzędu – decyduje data stempla pocztowego. Dla posiadaczy podpisu kwalifikowanego bądź profilu zaufanego jest możliwość złożenia wniosku w formie elektronicznej za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej przez platformę SEKAP lub ePUAP (wybrać "pismo ogólne").

Wniosek wraz z załącznikami do pobrania poniżej lub w wersji papierowej – w Centrum Obsługi Mieszkańców przy ul. Paderewskiego 7a.