Boisko Orlik | Lubliniec

BIP
Unia Europejska

Boisko Orlik

HARMONOGRAM

Planowanych godzin pracy Lokalnego Animatora Sportu - Dominika Panka - przy ul. Kochcickiej 

na miesiąc maj 2022

 

Do pobrania
Harmonogram - maj 1003.55 KB Pobierz