WYKAZ PODMIOTÓW - WYWÓZ NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH | Lubliniec

BIP
Unia Europejska

WYKAZ PODMIOTÓW - WYWÓZ NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH

Burmistrz Miasta Lubliniec przypomina, że wszyscy właściciele nieruchomości położonych przy ulicach posiadających sieć kanalizacji sanitarnej a posiadających bezodpływowe zbiorniki na nieczystości ciekłe zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2022 r., poz. 2519 z późn. zm.) mają obowiązek przyłączenia się do sieci kanalizacji sanitarnej - więcej informacji w pliku "Informacja dla właścicieli nieruchomości".

Lista firm posiadających pozwolenie na opróżnianie i transport nieczystości ciekłych pochodzących ze zbiorników bezodpływowych:

Lp.

Nazwa firmy / imię i nazwisko przedsiębiorcy

Siedziba i adres przedsiębiorcy

1

FCC Lubliniec Sp. z o.o.

ul. Przemysłowa 5, 42 – 700 Lubliniec

tel. 34 353 13 05

2

TOI TOI Systemy Sanitarne Sp. z o.o.

ul. Toruńska 31, 03 – 226 Warszawa,

Oddział Opole

tel. 77 458 18 21

3

Zakład Usługowy Konserwacja Terenów Zielonych Jacek Wieczorek

ul. Wł. Łokietka 4, 41 – 933 Bytom,

tel. 32 286 50 70

4

WC Serwis ŚLĄSK sp. z o.o.

ul. Pod Borem 10, 41 – 808 Zabrze,

tel. 32 271 33 89

5

Zbigniew Lizoń – SZAMPRES

Lisowice ul. Słoneczna 2A, 42 – 700 Lubliniec

tel. 661 922 434

6

KAMRA-TRANS Wiktor i Rafał Kamińscy Sp. J.

ul. Fabryczna 9A, 42 – 674 Zbrosławice,

tel. 500 208 999

7

P.P.H.U. "Frez" Sabina Foks

Koty ul. Pusta Kuźnica 5, 42 – 690 Tworóg,

tel. 603 577 770

8

mToilet Sp. z o.o.

ul. Toruńska 31, 03 – 226 Warszawa

tel. 800 000 800

9

WCTRON Sp. z o.o

ul. Wyb. Juliusza Słowackiego 9, 50 – 406 Wrocław

tel. 800 808 308

10

Zakład Wodociągów i Usług Komunalnych

Uwaga: Wywóz nastąpi po wcześniejszym uzgodnieniu terminu

ul. Spokojna 2, 42 – 700 Lubliniec

tel. 34 351 40 00

Lista firm posiadających pozwolenie na opróżnianie i transport nieczystości ciekłych pochodzących z osadników z przydomowych oczyszczalni ścieków:

Lp.

Nazwa firmy / imię i nazwisko przedsiębiorcy

Siedziba i adres przedsiębiorcy

1

Zakład Wodociągów i Usług Komunalnych

Uwaga: Wywóz nastąpi po wcześniejszym uzgodnieniu terminu

ul. Spokojna 2, 42 – 700 Lubliniec

tel. 34 351 40 00