DOPŁATY DO CZYNSZU | Lubliniec

BIP
Unia Europejska

DOPŁATY DO CZYNSZU

Burmistrz Miasta Lublińca informuje, że w dniu 16.05.2023 r. Gmina Lubliniec podpisała, na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku o pomocy państwa w ponoszeniu wydatków mieszkaniowych w pierwszych latach najmu mieszkania umowy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego w sprawie stosowania dopłat do czynszu najemcom budynków w Lublińcu przy ul. Płk. Wacława Wilniewczyca 6A i ul. Płk. Wacława Wilniewczyca 6B.

W celu uzyskania dopłaty do czynszu najemcy lokali w wymienionych budynkach winni złożyć do Urzędu Miejskiego w Lublińcu dokumenty określone w Rozporządzeniu Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie wzoru wniosku o dopłaty do czynszu oraz wzorów oświadczeń i zobowiązania dołączanych do wniosku o dopłaty do czynszu.

 

Wniosek wraz z załącznikami do pobrania.

Do pobrania
Klauzula informacyjna 25.5 KB Pobierz
Załącznik 1 250.82 KB Pobierz
Załącznik 2 490.98 KB Pobierz
Załącznik 3 406.46 KB Pobierz
Załącznik 4 45.5 KB Pobierz
Załącznik 5 710.13 KB Pobierz
Załącznik 6 630.84 KB Pobierz
Załącznik 7 657.31 KB Pobierz
Załącznik 8 486.62 KB Pobierz