Lubliniecka Rada Kultury | Lubliniec

BIP
Unia Europejska

Lubliniecka Rada Kultury

Skład Lublinieckiej Rady Kultury:

 1.     Kowalczyk Stanisław – Przewodniczący Lublinieckiej Rady Kultury
 2.     Bałdyga Anna
 3.     Bechcicki Sylwin
 4.     Bromer Kazimierz
 5.     Brzezina Joanna
 6.     Domagała Maria
 7.     Herbowska – Matera Aleksandra
 8.     Kniejski Olgierd
 9.     Konfisz Bogna
 10.     König Anna
 11.     Woźniak – Rybka Agata

Powołana Zarządzeniem nr 28/07 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 2 lutego 2007 r.

Regulamin Lublinieckiej Rady Kultury określony w załączniku do zarządzenia 28/07 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 2 lutego 2007r.

Lubliniecka Rada Kultury jako organ opiniodawczy Burmistrza Miasta Lublińca, ma służyć zintegrowaniu środowiska podmiotów działających w sferze kultury i sztuki poprzez stworzenie płaszczyzny dla współdziałania i wymiany doświadczeń.