Rządowy Fundusz - Program Inwestycji Strategicznych Polski Ład | Lubliniec

BIP
Unia Europejska

Rządowy Fundusz - Program Inwestycji Strategicznych Polski Ład

plakat z logo Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład, godłem i flagą RP, informujący o dofinansowaniu

Dofinansowanie przebudowy drogi gminnej nr 440008s ul. Bukowej w Lublińcu

Miasto Lubliniec uzyskało dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu - Program Inwestycji Strategicznych Polski Ład, na zadanie "Przebudowa drogi gminnej nr 440008s ul. Bukowej w Lublińcu z przebudową i rozbudową kanalizacji deszczowej, przebudowa oświetlenia ulicznego".

Całkowita wartość inwestycji 2 106 000 zł.

Wysokość dofinansowania 2 000 000 zł,

Przewidywany termin rozpoczęcia inwestycji to IV kwartał br.