Ochrona i promocja zdrowia | Lubliniec

BIP
Unia Europejska

Ochrona i promocja zdrowia

PROGRAM POLITYKI ZDROWOTNEJ W ZAKRESIE PROFILAKTYKI NADWAGI I OTYŁOŚCI WŚRÓD DZIECI KLAS III SZKÓŁ PODSTAWOWYCH W MIEŚCIE LUBLINIEC ORAZ WŚRÓD MIESZKAŃCÓW W WIEKU 65+ NA LATA 2022 - 2026

W dniu 24 maja 2022r. Uchwałą nr 554/XLVI/2022 Rada Miejska w Lublińcu przyjęła „Program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki nadwagi i otyłości wśród dzieci klas III szkół podstawowych
w Mieście Lubliniec oraz wśród mieszkańców w wieku 65+ na lata 2022 – 2026.

Celem głównym programu jest zmniejszenie o 5 punktów procentowych częstości występowania nadwagi i otyłości wśród zakwalifikowanych do programu dzieci uczęszczających do klas III szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Lubliniec oraz wśród osób powyżej 65 r.ż. w Mieście Lublińcu, poprzez: objęcie kompleksową interwencją edukacyjno – zdrowotną, poprawę sposobu odżywiania, poprawę aktywności fizycznej oraz wiedzy w zakresie profilaktyki nadwagi i otyłości.

Program skierowany jest do dzieci w wieku 9 lat, uczęszczających do szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Lubliniec, do ich rodziców/opiekunów, którzy zostaną objęci działaniami informacyjno – edukacyjnymi oraz do osób powyżej 65 r.ż. będących mieszkańcami Miasta Lublińca.

Program pozwoli na zwiększenie skuteczności zapobiegania nadwadze i otyłości oraz ich powikłaniom wśród dzieci oraz osób starszych, poprzez działania obejmujące edukację żywieniową, opiekę psychologiczną, promowanie aktywności ruchowej, korektę nawyków żywieniowych i zmianę sposobu żywienia.

Porady dietetyczne w poszczególnych latach realizowane będą w wybranych w drodze konkursu podmiotach wykonujących działalność leczniczą (np.POZ) lub świadczących usługi dietetyczne (gabinet dietetyczny). Przeprowadzona akcja edukacyjna obejmie wykłady z zakresu edukacji żywieniowej i aktywności fizycznej w odniesieniu do prewencji nadwagi i otyłości w wieku młodzieńczym. W ramach akcji informacyjnej zostaną przekazane pacjentom terminy porad żywieniowych. O kwalifikacji do 2 etapu programu będzie decydować wynik pomiarów antropometrycznych. Porady psychologiczne i porady z zakresu aktywności ruchowej będą realizowane w wybranych w drodze konkursu podmiotach wykonujących działalność leczniczą lub w wynajętych
na potrzeby programu salach, np. w szkołach, domach kultury itp.

Program sfinansowany będzie ze środków budżetu Miasta Lublińca.

Szczegółowe informacje o programie w załączniku.

 

Trwa nabór do programu polityki zdrowotnej

Obrazek
Tekst Aktywny Senior
Obrazek
Tekst Aktywny Trzecioklasista

W dniu 29 sierpnia 2022r. w Gminie Lubliniec rozpoczęła się realizacja programu polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki nadwagi i otyłości wśród klas III szkół podstawowych w Mieście Lubliniec oraz wśród mieszkańców w wieku 65+ na lata 2022 – 2026.

W roku szkolnym 2022/2023 program realizuje wyłoniona w drodze konkursu Pani Anna Kamińska prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Anna Kamińska ŻYWIENIE I DIETOTERAPIA.

Obecnie w ramach powyższego programu trwa nabór do darmowych projektów pn.: Aktywny Senior oraz Aktywny Trzecioklasista, które skierowane są do mieszkańców Lublińca w wieku 65+ oraz uczniów klas trzecich szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Lubliniec, zmagających się nadwagą, otyłością i w przypadku osób starszych chorobami towarzyszącymi.

Program obejmuje:

Całoroczną opiekę dietetyka -obejmującą analizy składu ciała, ustalenie szczegółowego planu dietoterapii oraz zaleceń dietetycznych dostosowanych do potrzeb uczestników.
Opiekę psychologa- indywidualnie dostosowane wsparcie psychologiczne, obejmujące pracę nad komfortem psychicznym i poprawą jakości snu.
Opiekę specjalisty wychowania fizycznego- wdrażającą odpowiednio dobraną aktywność fizyczną, mającą na celu poprawę sprawności oraz utratę masy ciała.

Chęć udziału w programie należy zgłaszać pod numerem telefonu: 787 395 694.

Szczegółowe informacje o programie uzyskać można pod numerem telefonu 787 395 694, a także na stronie internetowej www.lubliniec.eu w zakładce Sprawy Społeczne/Ochrona i promocja zdrowia.

Program sfinansowany został z budżetu Miasta Lublińca.

Do pobrania
Plakat Aktywny Senior 937.23 KB Pobierz
Plakat III klasa 487.09 KB Pobierz