Obowiązek składania deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków | Lubliniec

BIP
Unia Europejska

Obowiązek składania deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków

Informujemy, że od dnia 1 lipca 2021r. właściciele i zarządcy nieruchomości, w których znajduje się źródło ciepła i spalania paliw o mocy do 1 MW, mają obowiązek złożenia deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. Termin na złożenie deklaracji za źródła ciepła uruchomione przed 1 lipca 2021r. mija z końcem czerwca 2022r. Dla źródeł ciepła uruchomionych po 1 lipca 2021r. termin złożenia deklaracji wynosi 14 dni od pierwszego uruchomienia instalacji.

Więcej informacji oraz deklarację do wypełnienia lub pobrania można znaleźć pod adresem: https://www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow