LUBLINIECKA RADA MIŁOŚNIKÓW PRZYRODY | Lubliniec

BIP
Unia Europejska

LUBLINIECKA RADA MIŁOŚNIKÓW PRZYRODY

Skład Lublinieckiej Rady Miłośników Przyrody:

1)    Anczyk Iwona
2)    Bednarek Małgorzata
3)    Bryła Sławomir
4)    Honisz Mariola
5)    Kowalczyk Stanisław
6)    Król Adrian
7)    Lis Justyna
8)    Wójcicki Lubomir

Powołana zarządzeniem Nr 51/2023 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 17 lutego 2023 r. w sprawie powołania Lublinieckiej Rady Miłośników Przyrody oraz ustalenia regulaminu jej działania.

Jej członkowie będą doradzać Burmistrzowi w sprawach dotyczących kierunków rozwoju, kształtowania i utrzymania terenów zielonych, lasu komunalnego oraz zadrzewień w Lublińcu, a także w ramach podejmowanych działań na rzecz przyrody oraz wprowadzania rozwiązań proekologicznych w funkcjonowaniu miasta.

Rada, jako organ opiniodawczo-doradczy, pełni swoją funkcję społecznie, a ich praca zapewne wpłynie pozytywnie na rzecz „zielonego rozwoju” miasta.

Kontakt e-mail: przyroda@lubliniec.pl