Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe – uzyskanie bonifikaty | Lubliniec

BIP
Unia Europejska

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe – uzyskanie bonifikaty