Sprostowanie oczywistego błędu pisarskiego w akcie stanu cywilnego | Lubliniec

BIP
Unia Europejska

Sprostowanie oczywistego błędu pisarskiego w akcie stanu cywilnego