Wypis i wyrys zaświadczenie (o przeznaczeniu terenu) z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego | Lubliniec

BIP
Unia Europejska