Zgłoszenie powstania lub wygaśnięcia obowiązku podatkowego w podatku od nieruchomości - osoby fizyczne | Lubliniec

BIP
Unia Europejska

Zgłoszenie powstania lub wygaśnięcia obowiązku podatkowego w podatku od nieruchomości - osoby fizyczne