PORTAL SAMORZĄDOWY
Wersja strony: Wersja o wysokim kontraście Wersja normalna  Wielkość czcionki:
A- A A+

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań w 2021 r. będzie realizowany następującymi metodami

Po raz pierwszy w historii polskiej statystyki publicznej samospis internetowy będzie obowiązkowy. Oczywiście jeśli ktoś (np. ze względu na zaawansowany wiek, stan zdrowia czy niepełnosprawność) nie będzie się w stanie samospisać, pomogą mu w tym nasi rachmistrze – bezpośrednio i telefonicznie.

Metody przeprowadzenia spisu

Samospis internetowy (CAWI) od 1 kwietnia 2021

Samospis internetowy odbywa się, jak każdy spis powszechny, w wyznaczonym terminie. Respondenci na własnych komputerach lub urządzeniach mobilnych, uzupełniają wymagane dane w interaktywnej aplikacji, dostępnej na stronie internetowej GUS. Każda osoba dokonująca samospisu jest uwierzytelniana w systemie teleinformatycznym. Aby uzyskać dostęp do danych, osoba spisująca się używa unikalnego hasła. Aplikacja na bieżąco sygnalizuje, czy respondent właściwie wypełnia rubryki.

Spis realizowany przez rachmistrza telefonicznie lub bezpośrednio od 16 kwietnia 2021

Respondenci, którzy nie będą mogli samodzielnie spisać się poprzez formularz internetowy, zostaną spisani jedną z dwóch innych metod:

  • wywiadu telefonicznego wspieranego programem komputerowym (CATI)
  • wywiadu bezpośredniego prowadzonego przez rachmistrza spisowego i rejestrowanego na elektronicznym urządzeniu przenośnym (CAPI)

Obie metody, wywiad telefoniczny i bezpośredni, polegają na zebraniu danych od osób fizycznych objętych spisem powszechnym. Wobec każdego respondenta jest dobierana i stosowana jedna, odpowiednia dla niego metoda. Bardzo ważne jest przy tym bezpieczeństwo danych.

Wywiad telefoniczny wspomagany komputerowo jest realizowany przez rachmistrza spisowego.

Wywiad bezpośredni przeprowadza rachmistrz spisowy. Rejestruje on odpowiedzi osoby spisywanej na urządzeniu mobilnym, które jest wyposażone w oprogramowanie do przeprowadzenia spisu.

 

Jak można się spisać?

Aktualności

KONSULTACJE PROJEKTU UCHWAŁY ZMIENIAJĄCEJ UCHWAŁĘ 348/XXXII/2021 Z DNIA 30 MARCA 2021 R. W SPRAWIE UCHWALENIA REGULAMINU DOFINANSOWANIA W FORMIE DOTACJI ZADAŃ Z ZAKRESU USUWANIA I UNIESZKODLIWIANIA WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST

Zapraszamy organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do konsultacji projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr 348/XXXII/2021 z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dofinansowania w formie dotacji zadań z zakresu usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest pochodzących z obiektów budowlanych położonych na terenie gminy Lubliniec.

Uwagi i opinie można składać do 21 kwietnia 2021 r. (data wpływu do urzędu) listownie, osobiście w urzędzie lub za pomocą poczty elektronicznej na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Anonimowe uwagi pozostaną bez rozpatrzenia.

Projekt „Model rehabilitacja kompleksowa”

Projekt „Model rehabilitacja kompleksowa” skierowany dla osób, które z powodu choroby lub wypadku straciły możliwość wykonywania dotychczasowego zawodu, ale chciałyby podjąć inną pracę, adekwatną do ich zainteresowań i stanu zdrowia. To również szansa dla tych, którzy ze względów zdrowotnych nigdy nie pracowali, lecz chcieliby zmienić tę sytuację – zdobyć zawód i podjąć satysfakcjonującą pracę odpowiednią do ich możliwości zdrowotnych. Szczegółowe informacje dot. zadania znajdują pod linkiem:

www.pfron.org.pl/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/zglos-sie-do-projektu-rehabilitacji-kompleksowej-w-2021-roku/

BUDŻET OBYWATELSKI MIASTA LUBLIŃCA - NABÓR WNIOSKÓW

Od 14 kwietnia można składać wnioski do Budżetu Obywatelskiego Miasta Lublińca.
Kolejny już raz mieszkańcy mogą korzystać z narzędzia do składania, jak i wyboru projektów w postaci platformy elektronicznej.
 
Link do platformy elektronicznej BAZA PLATFORMY ELEKTRONICZNEJ BO MIASTA LUBLIŃCA
 
W celu złożenia wniosku do BO należy się zarejestrować, a następnie zalogować.
Postępować zgodnie z instrukcją.
 
 
https://bo.lubliniec.pl/  - adres do platformy BO miasta Lublińca.
 
Dla osób, które nie posiadają dostępu do internetu  uruchomione zostały dwa punkty:
- w Urzędzie Miejskim w Lublińcu, ul. Paderewskiego 5, pok. 7 (biuro podawcze), w godzinach:
       poniedziałek: od 7:00 do 17:00
       wtorek-czwartek: od 7:00 do 15:00
       piątek: od 7:00 do 13:00
- w Lubitece, ul. Sportowa 3, w godzinach pracy, w których będzie można złożyć formularz zgłoszeniowy propozycji projektu do Budżetu Obywatelskiego oraz będzie można oddać głos poparcia.
Załączniki:
Pobierz plik (Zarządzenie 70_2021.pdf)Zarządzenie 70_2021.pdf[ ]369 kB
Pobierz plik (Zarządzenie 71_2021.pdf)Zarządzenie 71_2021.pdf[ ]308 kB

apel do wszystkich mieszkańców Lublińca

Zwróć się o pomoc do MOPS, jesteśmy po to, by pomagać

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lublińcu wraz z Zespołem Interdyscyplinarnym ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie wystosował apel do wszystkich mieszkańców Lublińca, w tym do pracowników szkół podstawowych, przedszkoli i żłobków uwrażliwiający na potrzebę skutecznego reagowania w przypadku podejrzenia lub stosowania przemocy domowej, szczególnie wobec dzieci.

Obecnie w czasie epidemii wywołanej rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 jest to szczególnie trudne wobec panującej izolacji, stosowanych lockdown’ów, czy zdalnej pracy i nauki.

Pracownicy MOPS zwracają się z apelem by chronić w szczególności interes najmłodszej i najbardziej bezbronnej grupy mieszkańców Lublińca – a mianowicie dzieci, które w przypadku krzywdzenia, doznawania przemocy, agresywnych zachowań ze strony najbliższych, rodziców czy opiekunów
są pozbawione lub ograniczane w przysługujących im prawach, godności.

W BEZPIECZNY SPOSÓB MOŻNA ZGŁOSIĆ PODEJRZENIE KRZYWDZENIA, PRZEMOCY BĄDŹ JEJ STOSOWANIE W MIEJSKIM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W LUBLIŃCU

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Oświęcimska 30

42-700 Lubliniec

tel. 34 3562005, 34 3510165,

email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

czynny od poniedziałku do piątku

w godzinach: 7:00 - 15:00

Trwa I etap 14. Plebiscytu WYDARZENIE HISTORYCZNE ROKU_Zgłoś projekt!

Ruszyła 14. edycja Plebiscytu „Wydarzenie Historyczne Roku 2020”

Muzeum Historii Polski, we współpracy z portalem historia.org.pl, po raz czternasty ogłasza Plebiscyt „Wydarzenie Historyczne Roku”, którego celem jest uhonorowanie organizatorów, twórców oraz inicjatorów najciekawszych przedsięwzięć historycznych w minionym roku. Zgłoszenia przyjmowane są od 1 kwietnia do 31 maja 2021 r. przez stronę www.whr.muzhp.pl.

Czytaj więcej: Trwa I etap 14. Plebiscytu WYDARZENIE HISTORYCZNE ROKU_Zgłoś projekt!

Jak umówić wizytę w urzędzie skarbowym

Wybierz urząd i sprawę, którą chcesz załatwić oraz termin i przyjdź na bezpieczną wizytę bez kolejek.

Umówienie wizyty pozwala szybko i komfortowo załatwić sprawy w urzędzie skarbowym. Bez kolejek i z zachowaniem środków bezpieczeństwa.

1. wybierz właściwy urząd i sprawę, którą chcesz załatwić

2. wybierz datę i godzinę wizyty

3. podaj swoje dane

4. potwierdzenie terminu wizyty otrzymasz na podany adres e-mail

5. w umówionym terminie przyjdź do urzędu. Konkretne stanowisko/pokój jest wskazane w potwierdzeniu wizyty.

 

Ważne: możesz umówić się na wizytę, której termin przypada w ciągu najbliższych 14 dni

Nie potrzebujesz umawiać wizyty w urzędzie, aby zostawić dokument w urnie (bez potwierdzenia odbioru). Jeżeli chcesz wyjaśnić wątpliwości dotyczące złożonego dokumentu - umów wizytę.Wizytę w urzędzie możesz także umówić: telefonicznie – zadzwoń do urzędu skarbowego.

Aby umówić się na wizytę w urzędzie skarbowym kliknij w link: https://wizyta.podatki.gov.pl/index.php?idUrzad=2401

INFORMACJA BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA w sprawie dofinansowania części kosztów związanych z modernizacją źródła ciepła w budynkach położonych na terenie gminy Lubliniec

Pragnę poinformować, że w naborze wniosków na dofinansowanie części kosztów związanych z modernizacją źródła ciepła w budynkach położonych na terenie gminy Lubliniec ogółem złożono 116 wniosków, w tym 85 wniosków na montaż kotłów gazowych, 21 na kotły węglowe 5-tej klasy, 5 kotły na pellet, pozostałe - 5 wniosków. Zgodnie z zapisami uchwały Rady Miejskiej w Lublińcu Nr 313/XXVIII/2020 z dnia 19 listopada 2020r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dofinansowania w formie dotacji zadań z zakresu modernizacji źródła ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych oraz termomodernizacji budynków położonych na terenie gminy Lubliniec wnioski można składać od 2 stycznia do 31 marca, a ich realizacja następuje do 30 września każdego roku. Rozpatrywanie wniosków trwa do wyczerpania środków przeznaczonych na ten cel w danym roku budżetowym.

Moim celem jest dofinansowanie wszystkich złożonych w tym roku wniosków, dlatego też podjąłem decyzję o wystąpieniu do Rady Miejskiej w Lublińcu o zwiększenie środków budżetowych przeznaczonych na ten cel do kwoty umożliwiającej realizację wszystkich złożonych i spełniających wymogi wniosków.

Na dzień dzisiejszy zostało podpisanych 40 umów o dofinansowanie wymiany źródeł ciepła w budynkach. Pozostałe umowy będą podpisywane sukcesywnie, tak aby umożliwić mieszkańcom niezakłóconą realizację zadania.

 

Burmistrz Miasta Lublińca

Edward Maniura

POWIETRZE3

Lubliniec, ul. ks. płk J. Szymały 3


Dobry

DANE POCHODZĄ Z GIOŚ

PM10: 22μg/m3
SO2: 8μg/m3
C6H6: 1μg/m3

2021.04.18 17:00:00

źródło: WIOŚ Katowice

koronawirus bieżące informacje

nowiny lublinieckie

generator eNGO

monitoring powietrza

jakość powietrza

batonny_na_strone_ekologiczna_edukacja_button_ekologiczna.jpg

Zmiana orgamozacji ruchu

SESJA ONLINE

Rada Miejska w Lublińcu skład - interpelacje - protokoły

Młodzieżowa Rada Miasta

raport o stanie gminy Lubliniec

Rekrutacja do Szkół i Przedszkoli

zalatw sprawe w urzedzie

zadaj pytanie burmistrzowi

z dnia pracy burmistrza

organizacje pozarzadowe

Narodowy_Spis_Powrzechny.png

system informacji przestrzennej Plan miasta

model miasta 3D

strefa inwestycyjna

gospodarka odpadami

gminna ewidencja zabytków

fundusze unijne

modernizacja oczyszczalni ścieków

bulwar grotowskiego - zasady dzierżawy na organizację imprez

Pracownik młodociany - dofinansowanie kosztów kształcenia

informacja dla osób niesłyszących

konsultacje społeczne

rozkład jazdy powiat lubliniecki

deklaracja dostępności

ankieta ekologiczna

straż miejska

 wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Strona używa cookies.

Jeśli chcesz w dalszym ciągu korzystać z serwisu musisz wyrazić zgodę na ich używanie.