AKCJA ZIMA 2023/2024 | Lubliniec

Rozliczam PIT  w Lublińcu, rysunek Lubiteki z napisem Lubliniec i grafikami ludzi któży mają wpisane w chmurki na co przeznaczane są podatki z rozliczenia PIT Przejdź do linku banera
BIP
Unia Europejska

AKCJA ZIMA 2023/2024

 


    1. Za zimowe utrzymanie dróg krajowych na terenie miasta Lublińca w sezonie zimowym 2023/2024 odpowiadać będzie Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Rejon w Lublińcu (tel. 539 394 329).

DROGI KRAJOWE
1 - DK 11 – obwodnica miasta Lublińca


    2. Za zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie miasta Lublińca w sezonie zimowym 2023/2024 odpowiadać będzie Starostwo Powiatowe w Lublińcu (tel. 34- 351 05 00, 602 555 788).

DROGI POWIATOWE
1 - Stalmacha
2 - Oleska
3 - Zwycięstwa
4 - Skłodowskiej
5 - Żwirki i Wigury ( od # ul. Grunwaldzkiej do # ul. Stalmacha )
6 - Podmiejska
7 - Hajdy Wawrzyńca
8 - Zachodnia
9 - Św. Anny
10 - Wyszyńskiego
11 - Biała Kolonia
12 - Droniowicka
13 - Ciąg drogi Rusinowice-Kokotek
14 - Lubliniec ( DK11 ) -Krupski Młyn
15 - Grunwaldzka (od skrzyżowania z ul. Piłsudskiego do skrzyżowania z  ul. Żwirki i Wigury)


    3. Za zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich na terenie miasta Lublińca w sezonie zimowym 2023/2024 odpowiadać będzie Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach (tel. 32 781 92 11)

DROGI WOJEWÓDZKIE
1 - Powstańców Śl.
2 - Kilińskiego
3 - Piłsudskiego
4 - Lisowicka


    4. Za zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie miasta Lublińca w sezonie zimowym 2023/2024 odpowiadać będzie Urząd Miejski w Lublińcu (tel. 34 353 01 00 wew. od 140 do 142).
Plan zimowego utrzymania dróg gminnych w Lublińcu zakłada podział miasta na dwa rejony (zgodnie z załącznikiem graficznym):
    •  Rejon Nr 1
    •  Rejon Nr 2
Zimowe utrzymanie dróg gminnych w Rejonie Nr 1 będzie realizowała firma FCC Lubliniec Sp. Z o. o., ul. Przemysłowa 5, 42-700 Lubliniec – tel. 34 353 13 02.
Zimowe utrzymanie dróg gminnych w Rejonie Nr 2 będzie realizowała firma PHU „LARIX” Sp. z o. o., ul. Klonowa 11, 42-700 Lubliniec – tel. 662 239 114.
    Drogi gminne nieujęte w niżej wymienionych standardach, będą utrzymywane w ramach dodatkowego odśnieżania, które będzie zlecane przez pracowników Urzędu Miejskiego w Lublińcu, gdy stan nawierzchni będzie tego wymagał.

Standard I oznacza:
    • place i jezdnie odśnieżone i posypane  na całej szerokości i długości, (materiałem do posypywania muszą być środki chemiczne, które należy stosować zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska  w sprawie rodzajów i warunków stosowania środków, jakie mogą być używane na drogach publicznych oraz ulicach i placach,
    • w przypadku chodników i ścieżek pieszo-rowerowych usunięcie luźnego śniegu i posypanie piaskiem na całej szerokości, dopuszcza się zaleganie ubitego śniegu pod warunkiem, że został posypany materiałem uszorstniającym,
    • odśnieżanie, usuwanie gołoledzi i usuwanie lodu i śniegu musi być podjęte taką ilością sprzętu, aby luźny śnieg nie leżał dłużej niż 3 godziny, a błoto pośniegowe 5 godzin po ustaniu opadów,
    • na jezdniach nie może zalegać warstwa zajeżdżonego śniegu. Jezdnie muszą być czarne najpóźniej po dwóch godzinach od ustania opadów,
    • odgarnięty śnieg nie może zalegać na parkingach położonych wzdłuż ulicy Paderewskiego, nadmiar śniegu z tej lokalizacji należy wywieźć,
    • na terenie parkingu wielopoziomowego przy Pl. Niepodległości oraz jezdni manewrowej i przystankach wokół parkingu nie może zalegać warstwa zajeżdżonego śniegu. Nawierzchnie na obiekcie i wokół niego muszą być czarne najpóźniej po dwóch godzinach od ustania opadów. Nadmiar śniegu z tych lokalizacji należy wywieźć. Śnieg z ostatniej kondygnacji parkingu nie będzie usuwany(w przypadku zalegania śniegu na ostatniej kondygnacji, wjazd i zjazd na nią należy zamknąć).
Uwaga: na parking wielopoziomowy mogą wjechać pojazdy o maksymalnej wysokości 2 m,
    • śliskość zimowa zlikwidowana do 1 godziny od momentu wystąpienia zjawiska (gołoledź, szron, szadź),
    • nadmiar odgarniętego śniegu nie może blokować chodników, przejść dla pieszych oraz wjazdów do posesji.
Standard II oznacza:
    • jezdnia odśnieżona na całej szerokości,
    • w przypadku chodników i ścieżek pieszo-rowerowych usunięcie luźnego śniegu i posypanie piaskiem na całej szerokości, dopuszcza się zaleganie ubitego śniegu pod warunkiem, że został posypany materiałem uszorstniającym,
    • luźny śnieg nie może leżeć dłużej niż 4 godziny od momentu ustania opadów, a błoto pośniegowe 6 godzin po ustaniu opadów,
    • zaspy i języki śniegowe nie mogą zalegać dłużej niż 5 godzin od momentu ustania odpadów,
    • śliskość zimowa zlikwidowana  do 1,5 godziny od momentu wystąpienia zjawiska,
    • jezdnia jest posypywana na:
    • całej długości jezdni w przypadku występowania ciężkich warunków atmosferycznych (intensywne długotrwałe opady śniegu, śniegu z deszczem i marznącego deszczu),
    • skrzyżowaniach z koleją,
    • odcinkach o pochyleniu powyżej 4%,
    • przystankach autobusowych,
    • łukach i zakrętach,
    • miejscach niebezpiecznych,
    • nadmiar odgarniętego śniegu nie może blokować chodników, przejść dla pieszych oraz wjazdów do posesji,
    • na jezdni dopuszcza się warstwę zajeżdżonego śniegu o grubości nie utrudniającej ruchu.
Standard III oznacza:
    • jezdnia odśnieżona na całej szerokości,
    • luźny śnieg nie może leżeć dłużej niż 5 godzin od momentu ustania opadów, a błoto pośniegowe 7 godzin po ustaniu opadów,
    • zaspy i języki śniegowe nie mogą zalegać dłużej niż 6 godzin od momentu ustania opadów,
    • śliskość zimowa zlikwidowana  do 3 godzin od momentu wystąpienia zjawiska,
    • jezdnia jest posypywana na:
    • całej długości jezdni w przypadku występowania ciężkich warunków atmosferycznych (intensywne długotrwałe opady śniegu, śniegu z deszczem i marznącego deszczu),
    • skrzyżowaniach z koleją,
    • odcinkach o pochyleniu powyżej 4%,
    • przystankach autobusowych,
    • łukach i zakrętach,
    • miejscach niebezpiecznych,
    • nadmiar odgarniętego śniegu nie może blokować chodników, przejść dla pieszych oraz wjazdów do posesji,
    • na jezdni może miejscowo występować warstwa zajeżdżonego śniegu o grubości utrudniającej ruch samochodów osobowych.

 

WYKAZ I ŁĄCZNA ILOŚĆ DRÓG PRZEWIDZIANYCH DO ZIMOWEGO UTRZYMANIA

Lp.

Drogi gminne – REJON I

Nazwa

Długość

Powierzchnia

Standard I

1

al. Solidarności

0+460

8248

2

Pl. K. Mańki

-

2300

3

Pl. Kopernika

-

352

4

ul. Cicha

0+033

108

5

ul. Damrota wraz z parkingiem

0+280

2431

6

ul. Edyty Stein

0+145

1560

7

ul. Lompy

0+099

890

8

ul. Mickiewicza

0+462

3274

9

ul. Niedurnego

0+091

670

10

ul. Sobieskiego

1+000

12450

11

Skwer im. Grotowskiego wraz z parkingiem od ul. Piłsudskiego

 

9141

12

ul. św. Mikołaja

0+124

777

13

ul. Posmyk od # z DK 11 do # 2331 S

1+125

9000

14

ul. Wąska

0+205

1800

Łącznie powierzchnia

53001

Standard II

15

Chodnik łączący ul. Opolską z ul. Zwycięstwa

0+080

128

16

ul. 11-go Listopada

0+495

5276

17

ul. 3 - go Maja

0+268

1340

18

ul. 74 GPP

1+175

6462

19

ul. Cebulskiego

0+415

1440

20

ul. Chopina

0+405

2835

21

ul. Cyrana

1+106

5330

22

ul. Grunwaldzka

0+708

5310

23

ul. Kamińskiego

0+274

1370

24

ul. Kochanowskiego

1+844

9500

25

ul. Kołłątaja

0+270

1600

26

ul. Majdanek

0+410

3100

27

ul. Młyńska

0+412

2060

28

ul. Opolska

1+283

7700

29

ul. Parcelacyjna

0+874

4370

30

ul. Prusa

0+114

684

31

ul. Pusta Kuźnica

0+800

4400

32

ul. Sądowa + przejście piesze od ul. Sądowej do Sokoła (wzdłuż więzienia)

0+193

1379

33

ul. Spokojna

0+472

2900

34

ul. Szarych Szeregów

0+571

3030

35

ul. Szymanowskiego wraz ze ścieżką pieszo-rowerową

0+485

3435

36

ul. Uchodźców

0+499

3227

37

ul. Wieniawskiego

0+310

1900

38

ul. Wilniewczyca oraz parking przy blokach 2A i 2B

0+735

5553

39

ciąg pieszo-rowerowy ul. Wilniewczyca

0+750

2250

40

ul. Żeromskiego wraz z chodnikiem

0+861

5200

Łącznie powierzchnia

91779

Standard III

41

ul. Sportowa

0+290

1740

42

sięgacz ul. Grunwaldzkiej (do posesji nr 30)

0+070

450

43

sięgacz ul. Hajdy Wawrzyńca (do posesji nr 54)

0+065

325

44

sięgacz ul. Oleskiej ( do posesji nr 15)

0+170

850

45

łącznik ul. Majdanek i Żwirki i Wigury (do posesji nr 7A)

0+080

400

46

ul. Baczyńskiego

0+325

3099

47

ul. Cebuli

0+497

2937

48

ul. Chabrowa

0+520

2100

49

ul. Cichociemnych

0+361

1985

50

ul. Cieszkowskiego

0+207

1035

51

ul. Fredry

0+190

760

52

ul. Gajowa

0+510

2040

53

ul. Głowackiego

0+196

1078

54

ul. Górnicza

0+187

699

55

ul. Hadyny

0+287

1580

56

ul. Hlonda

0+496

3072

57

ul. Jagusia

0+302

1550

58

ul. Jedności

0+314

1570

59

ul. Karłowicza

0+181

1470

60

ul. Kilara od # z ul. Wilniewczyca w kierunku # z ul. Szpilmana na odcinku 227 m

0+227

1250

61

ul. Kisielewskiego

0+375

1875

62

ul. Konopnickiej

0+205

1025

63

ul. Krótka

0+105

630

64

ul. Krucza

0+110

550

65

ul. Ks. Dzierżonia

0+133

1064

66

ul. Ks. Rogowskiego

0+326

1793

67

ul. Kubusia Puchatka

0+488

2460

68

ul. Ligonia

0+328

2762

69

ul. Lipska Góra

0+840

7249

70

ul. M. Reja

0+332

1660

71

ul. Moniuszki

0+364,5

2187

72

ul. Orzeszkowej Elizy

0+227,6

1338

73

ul. Partyzantów

0+374

3719

74

ul. Pasieczna

0+274

1407

75

ul. Północna

0+276

1518

76

ul. Ptaka

0+695

2159

77

ul. Rolna

0+217

1302

78

ul. Rolnicza

0+080

320

79

ul. Słowackiego

0+140

700

80

ul. Sokoła (od # Żwirki iw Wigury do # Stalmacha) oraz parking

0+300

3330

81

ul. Sosnowa

0+345

1552

82

ul. Staffa Leopolda

0+340

1360

83

ul. Staszica

0+209

1256

84

ul. Strażacka

0+116

742

85

ul. Szafera

1+300

6500

86

ul. Szkolna

0+108

529

87

ul. Świerkowa

0+160

640

88

ul. Targowa

0+320

1600

89

ul. Tuwima

0+420

1680

90

ul. Urbaczki

0+180

810

91

ul. Urocza

0+320

1440

92

ul. W.Reymonta

0+200

1000

93

ul. Wrodarczyka

160

800

94

ul. Wymyślacz

1+029

5150

95

ul. Wyspiańskiego

0+440,5

2550

96

ul. Zaciszna

0+090

450

97

ul. Zagłówek

0+571

2600

98

ul. Zjednoczenia

0+138

828

Łącznie powierzchnia

100525

Lp.

Drogi gminne – REJON II

Nazwa

Długość

Powierzchnia

Standard I

1

Parking wraz z jezdnią manewrową przy U.M.

-

2450

2

Pl. Niepodległości wraz z parkingiem wielopoziomowym, jezdnią manewrową i wiatami przystankowymi

-

9418

3

ul. Cmentarna

0+170

1150

4

ul. Częstochowska ze ścieżką pieszo-rowerową

2+191

19710

5

ul. Dworcowa

0+375

2600

6

ul. K. Miarki wraz z parkingiem

0+500

5600

7

ul. Klonowa ze ścieżką pieszo-rowerową

1+687

16674

8

ul. Oświęcimska

0+469

5400

9

ul. Paderewskiego ze ścieżką pieszo-rowerową, chodnikami i parkingami wzdłuż jezdni, terenem i alejkami przed MDK

0+770

9342

10

ul. Plebiscytowa do # z ul. Cmentarną ze ścieżką pieszo-rowerową i parkingami

0+290

2480

11

ul. Tysiąclecia

0+286

2900

12

Ścieżka pieszo-rowerowa ul. Niegolewskich

0+650

1950

13

ul. Wojska Polskiego

0+391

2890

Łącznie powierzchnia

82564

Standard II

14

Pl. Kościuszki

-

260

15

Pl. Sienkiewicza

-

670

16

ul. Cegielniana

0+900

6030

17

ul. Drozdów

0+575

3143

18

ul. Jaśminowa

0+790

3950

19

ul. Jaworowa

0+334

1650

20

ul. Kochcicka

1+034

8400

21

ul. Niegolewskich

0+703

6281

22

ul. Ogrodowa

0+257

1799

23

ul. PCK

0+590

3660

24

ul. Piaskowa

1+880

13450

25

ul. Plebiscytowa od # z ul. Cmentarną do ul. Nowej

0+461

3227

26

ul. Płk. Wilimowskiego

0+235

1800

27

ul. Poprzeczna

0+100

550

28

ul. Robotnicza

0+271

2168

29

ul. Strzelecka

0+628

3500

30

ul. Tylna

0+056,6

280

31

ul. Wiejska

1+257

5600

32

ul. ZHP

0+154

900

Łącznie powierzchnia

67318

Standard III

33

droga za MDK

0+90

540

34

sięgacz ul. Oleskiej (dojazd m.in. do EVG, Salusa i Stolfest)

0+220

1210

35

sięgacz ul. Żwirki i Wigury

0+70

385

36

ul. Armii Krajowej

1+428

7860

37

ul. Biała Cegielnia

0+457

2280

38

ul. Brzozowa

0+639

3200

39

ul. Bukowa

0+710

3600

40

ul. Chłopska

0+626

3000

41

ul. Cisowa

0+595

3500

42

ul. Czarnoleska

0+914

2975

43

ul. Dolna

0+095

522

44

ul. Głogowa

0+232

1276

45

ul. Gołębia

0+237

1303

46

ul. Goplany

0+136

748

47

ul. Grabowa ( od # Kochcicką do # Cisową)

0+282

1551

48

ul. Gruntowa

0+149

820

49

ul. Gwarka

0+120

600

50

ul. Jaronia

0+269

1345

51

ul. Jaskółcza

0+480

2036

52

ul. Jesionowa

0+539

2964

53

ul. Jodłowa

0+173

951

54

ul. Karolinki

0+050

275

55

ul. Karpego

0+351

1930

56

ul. Kasztanowa

0+231

1270

57

ul. Korfantego

0+569

4200

58

ul. Krzyżowskiej

0+367

2018

59

ul. Ks. Misia

0+309

1699

60

ul. Ks. Szramka

0+762

4191

61

ul. Ks. Szymały

0+137

1096

62

ul. Leśna

0+554

3079

63

ul. Liberki Jana

0+237

1303

64

ul. Lipowa

0+233

1281

65

ul. Łowiecka

0+126

693

66

ul. Malinowa

0+180

990

67

ul. Marzanny

0+255

1402

68

ul. Miodowa

0+117

585

69

ul. Myśliwska

0+192,1

643

70

ul. Nowa

0+364

2002

71

ul. Okólna

0+188

1372

72

ul. Pogodna

0+063

346

73

ul. Pokoju

0+775

4200

74

ul. Polna

0+507

2800

75

ul. Południowa

0+345

1552

76

ul. Przemysłowa

0+945

4700

77

ul. Pusta

0+336

1848

78

ul. Rusałki

0+355

1775

79

ul. Rzeżniczka

0+226,7

1246

80

ul. Sadowa

0+278

1400

81

ul. Słoneczna

0+513

3300

82

ul. Słowicza

0+462

2770

83

ul. Sokoła (od #Stalmacha do # Droniowicką wraz ze schodami)

0+900

4500

84

ul. Stara Kolonia

1+025

6150

85

ul. Stawowa

0+916

5496

86

ul. Szaforza

0+106

600

87

ul. Szczygłów

0+260

1040

88

ul. Szeroka

0+635

3150

89

ul. Świtezianki

0+161

885

90

ul. Topolowa

0+258

1419

91

ul. Torowa

0+131

720

92

ul. Wiśniowa

0+232

1276

93

ul. Wrzosowa wraz z łącznikiem

0+343

1886

94

ul. Wschodnia

0+295

1770

95

ul. Żabia

0+256

1408

96

ul. Żurawia

0+064

320

97

ul. Żytnia

0+334

1837

98

ul. Żyzna

0+206

1133

Łącznie powierzchnia

132222

 

 

 

 

 

Do pobrania
mapa 127.48 KB Pobierz