30 Akcja Sprzątanie świata ! | Lubliniec

BIP
Unia Europejska

30 Akcja Sprzątanie świata !

W dniach 15,16,17 września 2023 r. odbędzie się finał akcji Sprzątanie świata. Jubileuszowa 30 edycja akcji odbywa się w tym roku pod hasłem „Sprzątanie świata łączy ludzi”.

Do tej pory w Akcji udział wzięło ponad 23 miliony uczestników, którzy wraz z koordynującą Akcję Fundacją Nasza Ziemia, zebrali ponad 45 milionów kilogramów śmieci.

Wszyscy zarejestrowani uczestnicy akcji Sprzątanie Świata otrzymali dzisiaj zestawy edukacyjne towarzyszące tegorocznej akcji. Do akcji ciągle przyjmowane są zgłoszenia. Każdy nowo zarejestrowany uczestnik może również otrzymać materiały edukacyjne.

Materiały można wykorzystać zarówno jako uzupełnienie sprzątania terenowego lub jako materiał do wykorzystania w czasie lekcji na każdym etapie nauczania.

Do rejestracji potrzebne są:

  • nazwa sztabu,

  • data akcji (może być orientacyjna),

  • krótki opis na temat planowanych działań.

Po wysłaniu raportu każdy uczestnik otrzymuje imienny certyfikat potwierdzający uczestnictwo. Certyfikaty wystawiane są dla koordynatora, grupy, placówki, szkoły, przedszkola, urzędu, etc.

Więcej informacji oraz rejestracja: https://sprzatanieswiata.pl/