Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa informuje o możliwości ubiegania się o wsparcie finansowe. | Lubliniec

BIP
Unia Europejska

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa informuje o możliwości ubiegania się o wsparcie finansowe.

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa informuje o możliwości ubiegania się o wsparcie finansowe w ramach działania „Modernizacja gospodarstw rolnych” z PROW 2014-2020. Rolnicy, którzy planują w swoich gospodarstwach inwestycje związane z nawadnianiem lub wykorzystaniem zielonych źródeł energii, wciąż mogą ubiegać się o wsparcie finansowe. Nabór wniosków trwa do 15 marca 2023 roku.

Więcej informacji : https://www.gov.pl/web/arimr/wnioski-na-nawadnianie-i-fotowoltaike--nab…