AKCJA JODOWA | Lubliniec

Rozliczam PIT  w Lublińcu, rysunek Lubiteki z napisem Lubliniec i grafikami ludzi któży mają wpisane w chmurki na co przeznaczane są podatki z rozliczenia PIT Przejdź do linku banera
BIP
Unia Europejska

AKCJA JODOWA

Miasto Lubliniec jest przygotowane do  akcji wydawania mieszkańcom tabletek ze stabilnym jodem. Aktualnie NIE ma  zagrożenia.

Decyzją Burmistrza Miasta Lubliniec ustalono następujące  punkty wydawania tabletek:

    Szkoła Podstawowa nr 1, ul. Sądowa 9,
    Szkoła Podstawowa nr 2, ul. Droniowicka 45
    Szkoła Podstawowa nr 3, ul. Zwycięstwa 32,
    Szkoła Podstawowa nr 4, ul. Wilimowskiego 8,
    Przedszkole Miejskie nr 7, ul. Powstańców Śl. 6,
    Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Św. Edyty Stein Fundacji Edukacji Katolickiej, ul. Piłsudskiego 8,
    Miejski Dom Kultury, ul. Plebiscytowa 9,
    Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Oświęcimska 30,
    MPBP LUBITEKA, ul. Sportowa 3,
    Komenda Straży Miejskiej, ul. Paderewskiego

W każdym punkcie koordynatorem jest osoba wyznaczona przez dyrektora/kierownika wymienionej placówki.

Państwowa Agencja Atomistyki i Centralne Laboratorium Ochrony Radiologicznej prowadzą stały monitoring poziomu promieniowania w atmosferze. Wydawanie tabletek nastąpi TYLKO po decyzji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji o rozpoczęciu akcji.

O rozpoczęciu akcji mieszkańcy zostaną poinformowani alertem RCB oraz przez środki masowego przekazu. Wówczas należy się udać po odbiór tabletek do wyznaczonego punktu.

Dodatkowe informacje zawiera ulotka informacyjna do pobrania poniżej.

 

 

Do pobrania
ulotka jodek potasu 699.36 KB Pobierz