Ambasador Miasta Lublińca | Lubliniec

Rozliczam PIT  w Lublińcu, rysunek Lubiteki z napisem Lubliniec i grafikami ludzi któży mają wpisane w chmurki na co przeznaczane są podatki z rozliczenia PIT Przejdź do linku banera
BIP
Unia Europejska

Ambasador Miasta Lublińca

Podczas Koncertu Noworocznego, burmistrz Edward Maniura wręcza tytuł Ambasadora Miasta Lublińca osobie lub grupie osób, które w sposób szczególny promowały w poprzednim roku nasze miasto w kraju i za granicą.

W tym roku honorowy tytuł Ambasadora Lublińca otrzymał Krzysztof Gembała – doskonale znany lublińczanom nauczyciel i kompozytor muzyki oraz animator życia kulturalnego w naszym mieście. Krzysztof jest autorem tekstu i muzyki do Hymnu Miasta Lublińca, a także piosenki „Moje miasto”, powstałych z okazji jubileuszu 750-lecia Miasta Lublińca oraz wielu innych wyjątkowych utworów muzyczno-wokalnych dedykowanych Lublińcowi i jego historii.

Warto przypomnieć, że w 2008 roku odbyła się premiera Kantaty o Edycie Stein, z okazji nadania naszemu miastu Patronatu Świętej Teresy Benedykty od Krzyża – Edyty Stein, skomponowanej właśnie przez Krzysztofa Gembałę.

Serdecznie gratulujemy!!