Dzień Pracownika Socjalnego | Lubliniec

BIP
Unia Europejska

Dzień Pracownika Socjalnego

Z okazji Dnia Pracownika Socjalnego wszystkim pracownikom naszych jednostek: Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Środowiskowego Domu Samopomocy, Klubu Seniora oraz pracownikom placówek powiatowych: Domu Pomocy Społecznej „Zameczek”, Domu Pomocy Społecznej przy ul. Kochcickiej, Domu Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta”, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie pragniemy złożyć serdeczne życzenia, a także wyrazy uznania za zaangażowanie, trud i wysiłek oraz wyzwania, z jakimi się spotykacie każdego dnia.
Życzymy, aby niesienie pomocy drugiemu człowiekowi przynosiło Wam radość i satysfakcję, a także, aby Państwo z entuzjazmem podejmowali nowe wyzwania zawodowe.