Gmina Lubliniec sprzedaje węgiel po preferencyjnej cenie | Lubliniec

BIP
Unia Europejska

Gmina Lubliniec sprzedaje węgiel po preferencyjnej cenie

Już w najbliższych dniach ruszy sprzedaż węgla po preferencyjnej cenie dla mieszkańców Lublińca. Przypominamy, że od wtorku 8 listopada br. mieszkańcy Lublińca mogą składać wnioski o zakup preferencyjny węgla na okres do 31 grudnia 2022 r. Wnioski na okres od 01 stycznia do 30 kwietnia 2023 roku będzie można składać w terminie późniejszym.
W ramach zakupu preferencyjnego, jedno gospodarstwo domowe może nabyć łącznie 3 tony węgla, z czego:
•    1,5 tony do 31 grudnia 2022 r.
•    1,5 tony od 1 stycznia do 30 kwietnia 2023 r.

PROCEDURA ZAKUPU WĘGLA PRZEZ MIESZKAŃCA:
1.    Złożenie wniosku przez mieszkańca.
2.    Weryfikacja wniosku.
3.    Kontakt telefoniczny pracownika Urzędu Miejskiego  z mieszkańcem.
W przypadku pozytywnej weryfikacji wniosku:
4.    Wpłata mieszkańca za węgiel na rachunek bankowy: ING Bank Śląski O/Częstochowa
       nr 33 1050 1142 1000 0005 0096 6783
5.    Wystawienie przez Urząd Miejski faktury VAT na podstawie dokonanej wpłaty.
6.    Odbiór faktury VAT przez mieszkańca.
7.    Odbiór węgla na podstawie faktury na składzie opału w Lublińcu przy ul. Klonowej 42a.

Gmina sprzedaje węgiel zakupiony od podmiotu WĘGLOKOKS KRAJ S.A., wydobyty w  KWK BOBREK-PIEKARY RUCH BOBREK, w następujących sortymentach:
•    orzech
•    kostka
•    ekogroszek

Dystrybucją węgla dla mieszkańców Lublińca zajmuje się skład opału „JUST-LUK” Łukasz Grabinski. Mieszkańcy będą mogli odebrać zakupiony w Gminie węgiel w Lublińcu przy ul. Klonowej 42a. Skład opału jest czynny od poniedziałku do piątku od godz. 8.00 do godz.16.00 a w sobotę od 8.00 do 13.00.

Na podstawie ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych oraz Zarządzenia Nr 360/2022 Burmistrza Miasta Lubliniec z dnia 21 listopada 2022 r. w sprawie ustalenia ceny paliwa stałego w ramach zakupu preferencyjnego przez gospodarstwa domowe, cena węgla została ustalona na kwotę 1 950 zł brutto za 1 tonę. W przypadku zakupu 1,5 tony jest to kwota 2 925 zł brutto.
Cena zakupu węgla nie obejmuje transportu węgla z punktu wydawania do miejsca zamieszkania wnioskodawcy.

Wnioski można składać w Centrum Obsługi Mieszkańców przy ul. Paderewskiego 7A bądź elektronicznie poprzez platformę ePUAP.
(wniosek złożony w formie elektronicznej opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym)

Węgiel po preferencyjnych cenach przysługuje osobom fizycznym, którym przyznano dodatek węglowy. Wnioskować mogą również osoby, które w swoich gospodarstwach domowych używają ogrzewania węglowego jako głównego źródła ciepła.  Warunkiem jest zgłoszenie lub wpisanie tej informacji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

Preferencyjnego zakupu węgla będzie można dokonać pod warunkiem, że wnioskodawca ani żaden członek jego gospodarstwa domowego nie nabyli paliwa stałego na sezon grzewczy przypadający na lata 2022 – 2023 po cenie niższej niż 2.000 zł brutto za tonę.

Wszelkich informacji dotyczących preferencyjnego zakupu węgla udziela Wydział Komunalny Urzędu Miejskiego w Lublińcu pod nr telefonu (34) 353 01 00 wew. 170 i 174.

 

Do pobrania