I edycja konkursu pn. "Ekopracownia pod chmurką" | Lubliniec

BIP
Unia Europejska

I edycja konkursu pn. "Ekopracownia pod chmurką"

Od dnia 1 marca 2023 rusza nabór wniosków do I edycji konkursu „Ekopracownia pod chmurką” organizowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Konkurs kierowany jest do szkół podstawowych i szkół średnich. Polega on na utworzeniu na terenie należącym do placówki oświatowej przestrzeni dedykowanej prowadzeniu zajęć dydaktycznych z zakresu przyrody, biologii, ekologii, geografii, geologii itp. w szkołach.

Celem konkursu jest aktywizacja dzieci i młodzieży, uatrakcyjnienie nauczania poprzez wprowadzenie zajęć terenowych i żywych lekcji przyrody, umacnianie i kształtowanie wrażliwości dzieci na przyrodę, jak również rozwijanie zainteresowań z zakresu ochrony przyrody i edukacji ekologicznej.

Dofinansowanie otrzymają te szkoły, które wyróżnią się kreatywnością i pomysłowością w sposobie zagospodarowania terenu oraz uatrakcyjnieniu i podniesieniu poziomu zajęć dydaktycznych. Dofinansowanie ma formę dotacji, uwzględniać będzie efekty zadania i możliwości finansowe Funduszu, do wysokości 80% kosztów kwalifikowanych z zastrzeżeniem, że maksymalna kwota dotacji nie może przekroczyć 70 000 zł.

Wnioski będą przyjmowane od dnia 01.03.2023 r. do 31.03.2023 r.

 

UWAGA! Składanych dokumentów nie należy: zszywać, bindować, wkładać do koszulek, teczek ani segregatorów, za wyjątkiem nośników elektronicznych.

 

Więcej informacji na stronie wraz z regulaminem konkursu i kompletem dokumentów do pobrania: https://www.wfosigw.katowice.pl/konkurs-ekopracownia-pod-chmurka.html