Inauguracyjna sesja Rady Miejskiej w Lublińcu | Lubliniec

BIP
Unia Europejska

Inauguracyjna sesja Rady Miejskiej w Lublińcu

W dniu 7 maja br. w Miejsko-Powiatowej Bibliotece Publicznej odbyła się inauguracyjna sesja  nowo wybranej Rady Miejskiej. Sesję otworzyła najstarsza wiekiem radna - Irena Dyczkowska. Radni oraz burmistrz odebrali zaświadczenia o wyborze, a następnie złożyli ślubowania.

W wyborach samorządowych, które odbyły się w niedzielę 7 kwietnia, mandat radnego Rady Miejskiej w Lublińcu otrzymali: Agnieszka Buchelt, Irena Dyczkowska, Mariola Honisz, Iwona Janic, Ireneusz Kłobus, Michał Kopyciok, Marcin Małek, Jan Maniura, Tomasz Mańka, Andrzej Musioł, Iwona Ochman, Gabriel Podbioł, Adam Richter, Jan Springwald, Joanna Walczak, Zbigniew Werner, Damian Włodarczyk, Czesława Włuka, Piotr Wojtulek, Agata Woźniak–Rybka oraz Franciszek Wróbel.

Przewodniczącym Rady Miejskiej kadencji 2024-2029 został wybrany Gabriel Podbioł, który funkcję tę będzie pełnił po raz trzeci, natomiast wiceprzewodniczącymi Rady Miejskiej zostali Iwona Janic oraz Jan Springwald.


Przedstawiamy również składy osobowe poszczególnych komisji Rady Miejskiej w Lublińcu kadencji 2024-2029:

KOMISJA ZDROWIA

przewodniczący Marcin Małek

członkowie:

Agnieszka Buchelt,

Gabriel Podbioł,

Irena Dyczkowska,

Jan Springwald;

KOMISJA OŚWIATY

przewodniczący Adam Richter

członkowie:

Agnieszka Buchelt,

Czesława Włuka,

Damian Włodarczyk,

Jan Maniura;

KOMISJA FINANSOWA

przewodnicząca Joanna Walczak

członkowie:

wona Janic,

Gabriel Podbioł,

Jan Maniura,

Damian Włodarczyk;

KOMISJA GOSPODARCZA

przewodniczący Franciszek Wróbel

członkowie:

Iwona Ochman,

Mariola Honisz,

Piotr Wojtulek,

Michał Kopyciok,

Irena Dyczkowska,

Agata Woźniak-Rybka;

KOMISJA REWIZYJNA

przewodniczący Tomasz Mańka

Joanna Walczak,

Adam Richter,

Andrzej Musioł,

Ireneusz Kłobus;

KOMISJA SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI

przewodnicząca Czesława Włuka

członkowie:

Michał Kopyciok,

Andrzej Musioł,

Franciszek Wróbel,

Agata Woźniak-Rybka;


KOMISJA BEZPIECZEŃSTWA

przewodniczący Iwona Ochman

członkowie:

Tomasz Mańka,

Marcin Małek,

Zbigniew Werner,

Jan Springwald;

KOMISJA OCHRONY ŚRODOWISKA

przewodnicząca Mariola Honisz,

członkowie:

Iwona Janic,

Piotr Wojtulek,

Zbigniew Werner,

Ireneusz Kłobus.